24. mar. 2011

Enorme innsparingsmuligheter!

Norge kan spare enorme utgifter ved å ta i bruk digitale verktøy og sosiale medier på en fornuftig måte. Vi bør snarest jobbe for en offentlige sektor med et mindre skjemaveldet, med enklere prosesser og økt digital kompetanse.    NAV har i følge en intern kilde 15 ulike datasystemer som ikke kommuniserer sammen. De mangler ansatte med tilstrekkelig digital kompetanse som forstå hvordan man kan ta i bruk teknologien som er tilgjengelig. 


Sykehusene i Norge har ikke bare ulike datasystem som ikke kommuniserer, de har ulike datasystem på samme sykehus (!). Personvernet og et tungt regelverk skaper tunge prosesser, og dårlig politisk ledelse fører til at ufattelig mye penger forsvinner i prosesser som ikke skaper verdi for pasientene. Vi bruker 40% mer på helseutgifter per pasient i Norge sammenlignet med Sverige. Omtrent halvparten kan forklares i høyere lønninger og dyrere utstyr, men hvor går resten av pengene?  


Sykehusene sender skrevet informasjon går via brev, diskett eller cd, i stedet for digitalt pga sikkerheten. Dette på tross av at Norge besitter et av verdens fremste kompetansemiljø innen digital informasjonssikkerhet. Sykehusene velger ulike datasystem, slik at du for eksempel må godkjennes som blodgiver på nytt hvis du flytter til en ny by. Dette koster mye penger og fører bare til at du som blodgiver får mer arbeid som ikke er verdiskapende for noen. 


Jeg kunne fortalt mange historier om NAV, kommunene, skolene og andre offentlige etater. Vi må omstille oss og endre måten vi jobber på. Det er enorme innsparingsmuligheter, og det er for dumt å kaste bort milliarder av kroner som kunne blitt brukt til å gi mennesker et bedre liv, bedre helse osv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar