13. jun. 2011

Fremtiden krever bærekraftige bygg!

Bygninger er årsaken til omkring 40% av de globale klimautslippene, og representerer et av de
Varmetap fra vanlig hus (venstre) og passivhus (høyre).
Foto: Wiki Commons
 satsingsområden som har størst potensial for lønnsommme klimareduserende tiltak.
Venstre ønsker en mer offensiv politikk på dette området, der det blant annet satses mer på forskning, økonomiske støtteordninger og forskriftsendringer for å stimulere til mer energieffektive bygg.

Norge vil innen få år få krav fra EU om å innføre bygg som nesten er energinøytral.
I følge en rapport fra Det Internasjonale Energibyrået (IEA) bør Norge øke innsatsen på energieffektivisering, og politikk innen byggeområdet bør få økt oppmerksomhet. Dessverre har flere leverandører erfart at politikerne gjør byggingen av passivhus vanskelig gjennom kommunenes reguleringsplaner. Alt for ofte ødelegges leverandørenes mulighet til å tilby de mest miljøvennlige løsningene. I Trondheim har  planer om passivhus blitt stoppet på grunn av usikkerhet rundt kvaliteten på innemiljøet. I Sandnes har begrensinger i reguleringsplanene ført til at leverandørene ikke får gjennomført de mest energieffektive løsningene. Dersom vi skal lykkes med mer miljøeffektive hus så må vi tørre å feile litt i starten. Vi har ikke råd til å la norske leverandører miste konkurransefortrinn fordi norske politikere er for passiv og lite løsningsorientert.

Venstre ønsker miljøvennlig teknologi velkommen og ønsker å styrke rammevilkårene for næringen og FOU-miljøene slik at Norge på sikt kan være i Europas front når det kommer til trygge, gode og miljøeffektive bygg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar