11. apr. 2013

Stopp skytingen av ulv!

Hvordan rettferdiggjør vi at ulver blir skudd fra helikopter bare fordi de er dyr og beveger seg utenfor en definert ulvesone som vi mennesker har bestemt? Under forhandlingene til stortingets rovviltforlik i 2011 jobbet Venstre hardt for bærekraftige stammer av ulv og andre rovdyr. Nå ser vi dessverre at rovviltforliket tøyes for langt - til det vi nærmest kan kalle en utrydningspolitikk av ulv.
Bildet er hentet fra Adressa.no


Vi sa aldri ja til at ulvene systematisk skal felles bare fordi de ferdes utenfor ulvesonen.

Rovviltforliket skulle sikre den todelte målsettingen, der både beitedyr og husdyr ivaretas. Nå gis det så mange fellingstillatelser på ulv utenfor ulvesonen at det i praksis er en utrydningspolitikk.

Ifølge rovviltforliket og naturmangfoldsloven skal ulven ha lov til å ferdes også utenfor ulvesonen, i sitt naturlige utbredelsesområde. Ulven er totalfredet i Norge, og felling skal kun vurderes som siste utvei, dersom ulven representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr, eller hvis ulvepar etablerer revir for å yngle utenfor det som kalles ulvesonen.

Hvordan noen av disse argumentene kan brukes for de nylig felte ulvene er vanskelig å forstå.
Husdyrene er ikke i utmarken nå før beitesesongen, og de felte ulvene utgjorde ikke noe akutt skadepotensiale for dem. I stedet for å la dem bevege seg bort fra beitesonen- ble de bare skutt. Det er også et tankekors at ikke den ene ulven i Rendalen ble spart, siden en enslig ulv ikke hevder revir og yngler.

 Nå innvilges fellingstillatelser over en lav sko, med skadefellinger gjennom hele beitesesongen og lisensfellinger gjennom hele vinteren. Vi i Venstre mener begrepet "rovdyr som representerer et skadepotensiale" i rovviltforliket skal tolkes slik at det må være en åpenbar og umiddelbar fare for at husdyr kan bli angrepet. Det holder ikke som begrunnelse for felling at ulven bare er tilstede i naturen, - der den tross alt hører hjemme.

Norges forbilde som miljønasjon falmer når vi ikke greier å ta bedre vare på naturen vår. Venstre ønsker bedre forhold for rovdyrene enn dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar