24. apr. 2013

Tiggerforbud løser ingenting

Forbud mot tyveri, forsøpling, menneskehandel og aggressiv tigging er allerede på plass. I dag måtte bystyret nok en gang forhold seg til et nytt forbud: Forbud mot å sitte i gaten med en kopp i hånden og be om hjelp.
Jeg forstår at mange opplever det som ubehagelig å se så mange mennesker rundt seg som tigger etter penger. Jeg forstår også at det er frustrerende når forbudet mot aggressiv tigging ikke blir fulgt opp.
Det betyr ikke at at nok et forbud er en god løsning.

La meg forklare hvorfor:

1. Vi har lover i dag som er mer enn dekkende nok. Politiets ressurser bør brukes på å bekjempe kriminelle og ikke på å løpe etter alle som sitter med en kopp i hånden. Politiet bruker etter min mening allerede for mye tid på å jage rusavhengige og prosituerte. Dette hjelper ikke dem som blir jaget og fører bare til at bare rydder gatene for dem vi helst ikke vil se.

2. Et annet poeng er konsekvensene av et generelt tiggerforbud. Et slikt forbud vil ramme langt flere, – som norske rusavhengige og andre som ber om penger.Vi kan ikke gjøre det straffbart å be om støtte.

3. I Venstre mener vi at sosiale problemer bør løses med sosiale virkemidler, ikke med enda flere forbud. Det gjelder forbud mot kjøp av sex, forbud mot stripping, mot poker og en rekke andre forbud som fremmes.

Mulighetene for å bedre situasjonen ligger i et mer målrettet samarbeid i Europa gjennom EU – der også Norge tar sin del av ansvaret. Vi må jobbe for å bekjempe fattigdommen som gjør at så mange opplever at det å bo ute i minusgrader her i Norge uten noen ting er bedre enn situasjonen i sitt hjemland. Løsningen er integrering gjennom utdannelse, arbeid og sosiale virkemidler. Ikke nok et forbud.

1 kommentar:

  1. Ref:

    "3. I Venstre mener vi at sosiale problemer bør løses med sosiale virkemidler".

    Tenkt å finansiere dette med oljefondet og monopolpenger??? Få hele gjengen på NAV og gi dem helst statsborgerskap samtidig... herregud!

    SvarSlett