29. mai 2012

Vi vil ha en bedre forskningspolitikk!

Bildet er hentet fra usynligeskilt.no
For Venstre handler politikk i stor grad om å forberede seg på fremtiden. Derfor vil vi prioritere forskning langt høyere enn hva som gjøres i dag.
Venstre har fremmet to forslag som ble behandlet i stortinget for å styrke forskningen;et om en forpliktende opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger og et forslag om etablering av en ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering.

 Venstre vil ha en opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet for å være klar for å produsere flere «kloke hoder», for det er det eneste vi er helt sikre på at vi trenger i årene fremover. I rapporten «Etterspørsel og tilbud frem mot 2020» slås det fast at det er behov for 340-400 nye rekrutteringsstillinger hvert år frem mot 2020.

Det er størst behov innen teknologi og realfag. Det er mange små, men utrolig kompetente forskningsmiljøer som har direkte kontakt med det feltet de forsker på, og som skaper og formidler viktig forskning på et mangfold av fagområder.

Dette er med på å sikre maktspredning i forskningsmiljøene og på å sikre den gode kontakten mellom praksisfeltet og forskningen. Derfor er det viktig å sikre basisfinansiering for disse institusjonene. Begge forslagene blir stemt ned i Stortinget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar