7. sep. 2014

Dette vil jeg jobbe for i Oslo!

Jeg har sagt at jeg vil stå på listen til Oslo Venstre ved kommende kommunevalg. Her kan du lese om min første kampsak!
Bildet er hentet fra plusstid.no

SAK 1: 
Styrke skolehelsetjenesten ved å gjøre en psykolog tilgjengelig for barna!

Mer enn 70.000 barn og unge har psykiske lidelser. Mange barn og unge sliter også med stressrelaterte psykiske helseplager, vold og mobbing (NOVA, 2013).

Hvorfor skal psykologer som jobber med barn og unge være plassert på kontorer rundt i byen i stedet for å være der barna oppholder seg mesteparten av dagen?

På Knarvik videregående skole utenfor Bergen har de psykolog tilgjengelig fire dager i uken. Resultatet er at ansatte ved skolen opplever å ha fått et kompetanseløft , og elever med psykiske problemer blir fanget opp tidligere. Rommen skole i Oslo har også hatt gode resultater av å ha en psykolog i halv stilling. Dette tilbudet bør flere elever få!

Ved å flytte ressursene tettere på barna kan man få et lavterskeltilbud der barna kan få hjelp uten å måtte henvises først. Det kan gjøre at flere fanges opp tidligere og man kan få ta tak i problemer før de blir større. Dette kan også virke forebyggende på at unge dropper ut av skolen.

Det er mange temaer som skolene må håndtere som ville vært enklere med en psykolog tilgjengelig,- som mobbing, konflikthåndtering, rusmisbruk, seksuelle overgrep eller vold i hjemmet, atferdsvansker hos barna.


Noen tenker kanskje at man sykliggjør mennesker ved å la dem ha en psykolog tilgjengelig for dem, men det mener jeg er feil slutning. Foreldre venter ofte lenge med å oppsøke fastlegen med sine barns psykiske vansker. Da har utfordringer som ofte kunne vært tak i tidlig blitt større. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten  (PPT) er blitt en tjeneste som utreder lese-, skrive- og lærevansker, mer enn en psykisk helsetjeneste. Barn og unge henvises derfor til spesialisthelsetjenesten, men det kan være stigmatiserende og ta for lang tid.

Jeg mener at et psykisk helsetilbud for barn og unge bør være et lavterskeltilbud.
I stedet for å vente til at de unge havner i en dyr spesialisthelsetjeneste kan vi spare mye på tidlig innsats der barna er: på skolen.

Hva tenker DU om dette?

3 kommentarer:

  1. Enig, terskelen for å få hjelp burde være så lav som mulig! Det er bedreog billigere å forebygge enn å behandle. :)

    SvarSlett
  2. Å lære om og takle følelser som noe normalt og ikke sykeliggjøre dette burde være pensum. Dette vil bidra til at små problemer ikke utvikler seg til noe som må behandles og undertrykkes/ sykeliggjøres og "løses"med medisiner.

    SvarSlett
  3. Thanks for sharing such beautiful info about psychiatrist and psykiatri, The way of your style is very much good and best, in this blog you tell how we find psychiatrist,and what is the role of Psychiatrist to correct mental health. Many of the best #Psychiatrist available here for help the ill person.but overall your blog is very much osam and best. are you share again such nice info ?? kindly keep writing. thanks.#For more detail click here

    SvarSlett