19. des. 2010

Hva står Venstre for?

I den siste tiden har jeg gang på gang blitt overrasket over sitater som: "godtar dere i Venstre privatisering?!", "Jeg trodde dere var lengre til Venstre enn Rødt jeg", "Dere har jo ikke hatt makt på flere tiår" eller "Samarbeider dere med Høyre, blir ikke det litt feil da?".


Disse sitatene har gjort at jeg har bestemt meg for å gi dere et lynkurs i norsk politikk.


Vi skiller ofte mellom partiene på høyre- og venstresiden i norsk politikk. Venstresiden er markert i rødt og høyresiden i blått. Sentrum er markert i grønt, her er Venstre, Senterpartiet og Kristlig Folkeparti.

Man kan diskutere om V eller Krf er lengst mot høyre. Akkurat nå er Senterpartiet i allianse med Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti, og alliansen kalles derfor for Rød-grønn. Rødt er partiet som er "rødest", med argumenter som ligner en kommunistisk tankegang. Frp er plassert lengst til høyre og vil ha store offentlige kutt, lavere skatter og avgifter. De vil derimot øke bruken av oljepengene, noe som skiller dem fra Høyre. Høyresiden har tradisjonelt lagt vekt på individets frihet og vern av det nåværende samfunn, privat initiativ i økonomien, vern av den private eiendomsretten og markedsøkonomi.

Venstresiden vil at staten skal ha mye kontroll, blant annet den overordnede styringen med økonomien i samfunnet, at velferdsstaten skal være et offentlig ansvar og med plan eller blandingsøkonomi. De fleste blandt de røde ønsker ikke konkurranse fra private aktører innen offentlige oppgaver som helse, utdanning, veiutbygging osv. Jeg stemte på SV tidligere, men oppdaget at politikken er for "rød" for meg. Jeg forklarer hvorfor i avsnittet under.

Å dele opp partiene langs denne aksen er egentlig litt upresist, i virkeligheten er mer kompleks enn som så. Denne inndelingen viser stort sett hvordan man politisk vil regulere forholdet mellom individuelt ansvar og statens oppgaver.

Det er også mulig å dele partiene inn i andre akser ut i fra andre kriterier. Det er for eksempel stor likhet mellom Venstre og SV innen miljø/klima-politikk, fokus på å bekjempe fattigdom, satsing på forskning og utdanning, kamp for en mer miljøvennlig samferdselspolitikk og en bedre rus og asylpolitikk. Venstre og Krf representerer gjerne to ytterpunkter når det snakkes om statens forhold til kirken, om homofiles rettigheter, abort, stamcelleforsking osv.

AP og Høyre er blitt veldig lik de siste årene, og stemmer stort sett for det samme i Stortinget.

Noen saker som skiller Venstre fra både AP og Høyre er blant annet:

* Venstres kamp mot datalagringsdirektivet, også kjent som DLD
* Venstres kamp for en mer human asylpolitikk (se innlegg om det på bloggen min).
* Venstres kamp for en bedre miljø og klimapolitikk
* Venstres kamp for en nytenking innen ruspolitikken (Se innlegget "debatten som ingen vil ta")
* Venstres kamp for å redusere fattigdom i Norge, som er et økende problem.

HVORFOR ER JEG IKKE HELT RØD?

Jeg er for at det offentlige skal ha det overordna ansvaret for skole, helse, osv, men er ikke i mot privatisering av prinsipp. Å slippe private aktører til innen for eksempel helsesektoren, kan redusere køene og dermed redusere tiden det tar før ALLE får hjelpen de trenger. Konkurranse fra private gjør at det offentlige får økt konkurranse og avlastning. De fleste innen helsesektoren som jeg har snakket med ønsker faktisk også private aktører velkommen innen deler av tjenestetilbudet.
I Trondheim har vi hatt en privat aktør innen hjemmesykepleie som er opprettet av brukerne selv, organisasjonen er non-profitt (ingen tar ut utbytte, alt går til videre drift) og prisen pr. bruker er lavere enn hva det offentlige klarer. Det blir for dumt om man skal være i mot private løsninger av prinsipp, Venstre mener vi må vurdere hvert enkelt tilfelle for seg selv.

Vi ønsker altså ikke å legge ansvaret over på slike private aktører, men vi mener at det er åpenbart at alle vinner på at man i noen tilfeller åpner opp for private, ofte som et suplement til det offentlige. Vi ville for eksempel aldri klart å oppnå full barnehagedekning i Trondheim dersom vi ikke hadde benyttet oss av private barnehager. Noen frykter at private aktører er mer opptatt av profitt enn kvalitet, men ville du som mor eller far valgt å betale penger for en barnehage dersom du ikke mente den var bedre enn den offentlige? Det handler med andre ord IKKE om å erstatte offentlige oppgaver med private, som oftest er det en diskusjon om å la dem slippe til som et suplement eller ikke. Private aktører skaper større valgmulighet, bedre kvalitet (hvis ikke dør de ut), reduserer prisene og avlaster det offentlige. Det er viktig å vite at ingen av de private skolene i Norge (opp til videregående) kan ta ut profitt, alle er non-profit drevet.

De røde er for stor statlig kontroll og dette fører det med seg store utgifter til et enormt offentlig byråkrati. Mens andre land har kuttet i de offentlige utgifter har vi i Norge gjort det motsatte, dyttet  penger og stillinger inn i den offentlige- ofte uten at kvaliteten er bedret. Dette ville vi aldri hatt råd til hadde det ikke vært for oljen, det er ikke særlig samfunnsøkonomisk eller bærekraftig. Vi bruker omkring 40% mer per person på helseutgifter i Norge, uten at dette har gitt økt kvalitet. Omkring halvparten skyldes høye lønninger og dyrt utstyr, men det forklarer ikke alt. Innen barnevernet har byråkratiet og utgiftene økt uten at barna får et bedre tilbud- snarere tvert om.

Vi i Venstre ønsker å forenkle det offentlige byråkrati, slik at mindre av våre skattepenger fordufter i trege prosesser, papirmøller og i et firkantet, lite endringsdyktig system. Dette krever også en stor modernisering av IT-systemene i NAV, på norske sykehus og i andre deler av den offentlige sektoren.

SE ARGUMENTER FOR Å STEMME VENSTRE FREMFOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI http://jonasliberal.wordpress.com/2009/08/17/10-gode-grunner-til-a-velge-venstre-fremfor-sv/


HVORFOR ER JEG IKKE HELT BLÅ?

Jeg liker deler av høyresidens økonomiske politikk og det er i grunnen ikke så mye som skiller partiet Venstre fra Høyre, annet enn ulike prioriteringer og noen viktige enkeltsaker som for eksempel innføringen av datalagringsdirektivet.Venstre er etter min mening mer nyskapende, uavhengig og mer radikal enn Høyre. FRP står lengre bort fra venstre og vi har de største uenighetene innen miljøpolitikk, innvandring og asylpolitikk.Venstre er Norges eldste parti (stiftet 1884) og befinner seg som sentrum av det norske politiske bilde.
For oss er samfunnsansvar svært viktig og våre viktigste saker er miljø, småbedrifter, sosialt ansvar og velferd. Vi mener at man skal gi mest mulig frihet til enkeltmenneske, så fremt det ikke går på bekostning av andre.

Venstre har sosialliberalismen som ideologi, partiet har gjennomført liberale reformer som parlamentarisme, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Sist partiet satt i regjering var 2001-2005 sammen med Høyre og KrF.

Vi ønsker blant annet:
* Bedre rettigheter for selvstendig næringsdrivende
* Øke bevilgningene til forskning og utvikling
* En mye mer ambisiøs miljøpolitikk!
* Gjøre det enklere for innvandrere å få seg jobb i Norge (unngå at flyktninger havner på trygd)
* Forenkle det offentlige byråkrati, redusere antall kommuner i Norge
* Stoppe datalagringsdirektivet

Venstre har en del standpunkter som skiller seg ut fra resten av det politiske Norge; partiet var blant annet det første som gikk inn for fri fildeling, partiet mener også at sterkt tyngede rusmisbrukere bør få heroin på resept.

Har du spørsmål? Ta kontakt!


Les mer om Venstre her! Les våre ti ideologiske prinsipper her!

13 kommentarer:

 1. Takk Pål Christian! Komme gjerne med forslag til forbedringer! :)

  SvarSlett
 2. Dette var et veldig bra innlegg Ina. jeg forbeholder meg "retten" til å la meg inspirere og skrive et tilsvarende innlegg på min blogg :) Godt nyttår, og bra jobbet i 2010, nå smeller det i 2011. 255 dager og 15 timer igjen til vi skal farge kommunekartet grønt :)

  SvarSlett
 3. Spennende innlegg! Kjenner meg igjen i det du skriver, noe som er veldig inspirerende! Har ikke vært innom bloggen din tidligere, men skal følge med på hva du skriver i tiden framover :) Stå på og godt valg!

  SvarSlett
 4. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger! Det er mye som kan forbedres, men det er gøy når noen leser det man skriver. Det inspirerer meg, takk for det!

  SvarSlett
 5. Du belyser mange fine ting rundt hva som er bra med Venstre. Det jeg tenker litt på er, som jeg også tenker hver gang jeg ser media og informasjon om det norske politiske systemet, hvorfor det alltid brukes denne todelte, endimensjonale aksen for å definere partiene. Dette er i dag et av Venstres største problemer for å bli synlige i det norske politiske bildet. Todelingen gir et inntrykk av at politikken er en kamp mellom rød og blå side, og ferdig med det. Dermed blir det AP eller Høyre/FrP som blir de eneste alternativene for folk flest.

  Som medlem av, og forkjemper for, Venstres politikk syns jeg det er litt uheldig at også DU bruker denne endimensjonale aksen til fordel for en todimensjonal en. Dette er den beste måten å få frem at Venstre faktisk ER et unikt parti, en tredje vei, et reellt alternativ til Rødt og Blått. Å bare bruke farger som skillelinje (Grønt) er for lite, vi må fremheve at vi både innehar sosiale verdier og liberale verdier, ellers blir det til at vi bare blir et mindre borgerlig Høyre, eller et mer borgelig SV. Siden Media nekter å vise nyansene, blir det vår oppgave som "kunnskapsparti" å vise at politikk er flerdimensjonal og ikke endimensjonal!

  Det er i alle fall min mening.

  - Christian

  SvarSlett
 6. Dette innlegget var det som avgjorde at min stemme går til Venstre. Takk takk :)

  SvarSlett
 7. Å fantastisk med slike meldinger, nå har jeg energi nok til hundre innlegg til...! :D Takk!

  SvarSlett
 8. Hei Ina!
  Veldig bra innlegg!
  Jeg blir enda stoltere av å være Venstre-tilhenger etter å ha lest dette!

  Stå på og godt valg!

  SvarSlett
 9. Christian: Det er et godt poeng, men dette var for å forenkle mest mulig. Det er godt mulig at jeg lager et innlegg senere med flere akser og mer fokus på de sosialliberale verdier:)

  Hilsen Ina

  SvarSlett
 10. Hei Ina.

  Interessante innlegg på bloggen din. Du har mange bra poenger. Jeg er veldig enig at media alt for ofte gir en unyansert framstilling av det politiske spekteret og de reelle forskjellene mellom partiene. Jeg står selv mellom SV og De grønne politisk. For meg er både miljøpolitkk og asylpolitkk viktige saker - tilsynelatende det samme som for Venstre. Hadde det ikke vært for at Venstre er åpen for samarbeid med FRP i en eventuell regjering, kunne min stemme alternativt godt til dere. Men når jeg vet at en stemme til dere vil innebære en stemme til en borgelig koalisjonsregjering med Høyre og FRP, er ikke dette et alternativ, selv om jeg er for en noe mer liberal politikk enn det de rød-grønne har på visse områder. Dette er kanskje årsaken til at det ikke er så lett for velgere å se på Venstre som et reelt tredje alternativ. Som et lite sentrumsparti vil Venstre måtte belage seg på på samarbeide med en av "blokkene" - enten til høyre eller venstre. Hvis Venstre hadde vært åpen for en koalisjon med venstresida ville sannynligvis min stemme gått til dere. Nå har dere bestemt dere for det rake motsatte og det får meg (og mange andre) til å undre. Hvordan skal dere sikre en grønn og human politikk hvis et slikt samarbeid blir reelt?

  Mens Venstreleder Trine Skei Grandes reaksjon på klimameldingen var "for lite, for sent" (forøvrig et oppbrukt slagord som var rimelig feilslått sist gang det ble tatt i bruk av høyresida mot regjeringens håndtering av finanskrisa i 2008), var FRPs reaksjon å tolke som "for mye, for raskt". Venstre er dermed på fullstendig kollisjonskurs med FRP, samme måned som begge partiene har hatt landsmøter og gått inn for å stille til valg som regjeringspartnere (!)
  Venstre kritiserer SV fordi regjeringen ikke gjør nok mot menneskeskapte klimaendringer. Selv vil dere gå i regjering med Frp, som benekter at menneskeskapte regjeringer overhodet eksisterer.

  Det er en god del ting ved Venstres politikk og strategier som ikke henger på greip... og da er det heller ikke rart at velgere ikke vet hvor vi har dere.

  Hilsen Sirin

  SvarSlett
 11. Hei Sirin!

  Så bra vi deler noen viktige kjernesaker!

  Angående Frp er dette litt vanskelig. AP har allerede dannet allianse med SV og SP. De vil ikke samarbeide med oss. Vi må derfor søke andre partnere og jobbe for at vi skal få mest mulig gjennomslag. Vi går derfor til valg på HØYRE-SENTRUM, men har sagt at vi ikke kan eksludere Frp allerede nå–før vi vet hva vi kan få forhandlet frem av løsninger.

  Mine fremste argumenter mot Frp er deres miljø og innvandringspolitikk. På innvandring har dagens regjering gjennomført mye av det FRP ville, Ap har nærmest blitt det nye Frp. (Se deres forsvar av dagens asylpolitikk). De har heller ikke klart mye for klima. Her har den borgelige siden med Venstre i spissen vært MER offansiv enn regjeringen klarer-selv. En liten katastrofe for regjeringen som prøver å ødelegge ved å la en komite som Venstre ikke er med i behandle saken.

  Frp har altså kommer på vei til å annerkjenne klimakrisen og med Høyre og sentrum har vi bevist at vi kan få mer til på klima enn sittende regjering. (Ref. klimameldingen)

  SvarSlett