24. jun. 2011

Staten kjører bulldoser over grundere

Staten skal legge til rette for bedrifter, ikke være en problemskaper.
Dessverre er det slik at vellykkede foretak i Trondheim nå står i fare, fordi staten ikke vil se at det skapes kvalitet utenfor det offentlige tilbudet. Dette rammer både brukerne av tilbudet, grunderne og de ansatte hardt.

18. jun. 2011

Får vi nok velferd ut av kronene som brukes i Norge?

Bilde er hentet fra Under Dusken
AP strør i disse dager rundt seg med brosjyrer som kommuniserer "Mer velferd i stedet for skattelette". Dette er smart retorikk som treffer mange, men som jeg mener er en uheldig forvridning av virkeligheten. Velferd måles ikke i hvor mye penger som brukes, men i opplevelsen menneskene som er avhengig av systemet får.

13. jun. 2011

Se dem som trenger oss mest !

Bildet er lånt fra trygtly.no
Trondheim Venstre er opptatt av å se enkeltindividene i systemene. Selv om den moderne storbyen preges av velferd og velstand, er det mange grupper som faller utenfor. Disse trenger en styrket innsats fra samfunnet. Mange opplever hjelpeapparatet som vanskelig tilgjengelig og trenger omsorg og respekt, mer enn analyser, rigide regler og skjemavelde.

Fremtiden krever bærekraftige bygg!

Bygninger er årsaken til omkring 40% av de globale klimautslippene, og representerer et av de
Varmetap fra vanlig hus (venstre) og passivhus (høyre).
Foto: Wiki Commons
 satsingsområden som har størst potensial for lønnsommme klimareduserende tiltak.
Venstre ønsker en mer offensiv politikk på dette området, der det blant annet satses mer på forskning, økonomiske støtteordninger og forskriftsendringer for å stimulere til mer energieffektive bygg.

7. jun. 2011

La asylsøkere og papirløse innvandrere få jobbe!

Norge nekter å la asylsøkere få midlertidig arbeidstillatelse mens de er i landet, i frykt for at det skal bli enklere for dem å få opphold og at dette er en "belønning". Venstre mener at det er positivt om de kan bidra til samfunnet mens de er her, spesielt ettersom ventetidene er blitt så lang. Noen asylsøkere kan ikke returneres og blir i landet i årevis uten å kunne bidra i samfunnet. Hele bystyret i Trondheim har sagt seg enig i at papirløse innvandrere må få mulighet til å jobbe. Nå tar Venstre dette opp til debatt over hele landet.

5. jun. 2011

Ta de eldre på alvor!

Respekt for ulike ønsker er grunnlaget for verdighet i eldreomsorgen. Derfor vil Venstre arbeide for at de eldres behov settes først, der det tilbys et vidt spekter av pleie- og omsorgstjenester i kommunen som de eldre kan velge mellom.