24. jun. 2011

Staten kjører bulldoser over grundere

Staten skal legge til rette for bedrifter, ikke være en problemskaper.
Dessverre er det slik at vellykkede foretak i Trondheim nå står i fare, fordi staten ikke vil se at det skapes kvalitet utenfor det offentlige tilbudet. Dette rammer både brukerne av tilbudet, grunderne og de ansatte hardt.

Trine Skei Grande var nettopp i Trondheim for å besøke trønderske grundere som kjemper en fortvilt kamp mot det offentlige og for å lede Kick Off for Trondheim venstre.

Blant dem var gründeren Jorid Løkken. Løkken er utdannet audiograf, og har siden 2003 lyktes med å etablere en kjede av audiografklinikker og har nå 7 ansatte. Hun startet opp en egen klinikk fordi hun ville bo i Trøndelag og det var svært vanskelig å få en audiografstilling i fylket. Helt siden oppstarten har hun jobbet hardt for bedriften sin, Audio Plus, for sine ansatte og for sine pasienter.

Den siste tiden har Løkken opplevd kraftig motstand og riskikerer nå å måtte legge ned bedriften fordi NAV plutselig ikke vil samarbeide med private klinikker lenger. Helsemyndighetene ønsker å presse selvstendige audiografer inn i ansettelsesforhold hos øre-, nese-, hals-spesialister.

På St. Olavs Hospital er ventetiden for pasienter med hørselshemming blitt omtrent ett år, og uten tilbudet fra private aktører vil køene bli lengre og tilbudet enda dårligere. Løkken risikerer å miste det livsverket hun har bygget opp i løpet av syv år, og hennes pasienter risikerer å miste et godt nærtilbud. Pasientene har allerede en lang vei fra det oppdages hørselsproblemer til de kan få justert et høreapparat. Etter de har vært hos Jorid i Audio Plus må de først innom fastlegen for å få en henvisning. Etter det må de innom en øre-nese-hals-spesialist før de kan sendes tilbake til Jorid for å få justert et høreapparat. Dette selv om audiografer i Norge i dag har nok kompetanse til å henvise direkte til spesialistene.


Jeg har selv opplevd hvor tøft det er å være grunder, og vet hvor tøft det er å starte opp noe fra bunnen av. Det krever enormt med arbeid og kreativitet for å lykkes. Jeg synes det er skandaløst at staten får rive ned et godt tilbud som gir kvalitet og mangfold til folket, bare fordi noen mener at alt skal være offentlig. Vi vet at det blir flere eldre og dermed flere mennesker med hørselshemming de neste årene. Vi trenger flere audiografer, ikke færre! Staten blir en problemskaper i stedet for en hjelper, og det må vi jobbe for å bekjempe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar