16. des. 2012

Venstre vil ha et mer inkluderende arbeidsliv!

Deler av den norske fagbevegelse blir provosert av at Venstre åpent kjemper for et mer inkluderende arbeidsliv i Norge og bedre rettigheter for dem som ikke er fagorganisert. Det er forståelig at de vil kjempe for fagforeningenes makt, men ufint å slå tvil i vår intensjon om et mer inkluderende arbeidsliv og å gi flere arbeidstakeres viktige rettigheter.

7. des. 2012

Norge trenger et dyrepoliti


Det er på tide at Norge tar grep for å få stoppet vannskjøtsel og mishandling av dyr. Det er vår plikt å reagere når dyr lider.

3. des. 2012

Ostefesten kan falle i fisk

Bildet er hentet fra kystogfisk.no
“Angriper de med ost, svarer vi igjen med fisk”, var overskriften i Berlingske Tidende 18.oktober i år, rett etter at regjeringen vår hadde satt opp tollmurene på ost og kjøtt. I artikkelen sier danskene at “dersom den norske regjeringen ikke dropper planene om å innføre en særtoll på 277 prosent på oster fra Danmark vil de la nordmændene smake sin egen medisin”.

23. nov. 2012

Stortingsmeldingen er en bløff!

Trondheim Venstre markerer avstand mot asylpolitikken
Den nye stortingsmeldingen "Barn på flukt" ligner mest en distraksjon. Den vil dessverre ikke føre til store bedringer for asylbarn og unges rettigheter i Norge.

16. nov. 2012

Bruk av tvang i psykiatrien må ned!

Bildet er hentet fra bloggen til Hannah
Takk til Hannah og flere andre som løfter problemstillingen knyttet til bruk av reiming, isolat og tvang i psykiatrien. Det er på høy tid at denne formen for ”behandling” blir gjort noe med.

14. nov. 2012

Har du en grønn sløyfe på din jakke?


Har du hørt om GRØNN-SLØYFE-AKSJONEN som kjemper for asylbarns rettigheter? Her kan du lese historien bak aksjonen som har gjort at over tre tusen normenn vil gå rundt med grønne sløyfebånd på jakkene sine!

9. nov. 2012

Norges beste partileder på besøk

Jon, Trine og meg på besøk til Næringsforeningen i Trondheim
Fredag 2. november var Trine Skei Grande på besøk i Trondheim. Hun deltok blant annet i debatt mot Snorre Valen om skole, besøkte Næringsforeningen og Høyskolen i Sør Trøndelag.

18. okt. 2012

Ta et oppgjør med regjeringens asylpolitikk!

Bilde er hentet fra www.reddbarna.no
Jeg ber om din hjelp til å ta et oppgjør med dagens asylpolitikk. Dagens asylpolitikk er streng, men langt fra rettferdig. Staten ser bort fra barns rettigheter, rettsikkerheten er ikke ivaretatt godt nok og kvalitet på asylmottakene må heves.

17. okt. 2012

Vil la den ene parten bli dommer

Bildet er hentet fra www.aftenposten.no
Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker å endre Barneloven slik at en forelder, uten rettslig kjennelse, skal kunne nekte den andre forelderen samvær dersom den ene har "reell frykt" for at barnet utsettes for vold eller overgrep.

9. okt. 2012

Regjeringen glemte fattigdomsbekjempelsen

Valgkampen 2005: Jens Stoltenberg får spørsmål om hvorfor Bondevik-regjeringen må byttes ut. Han svarer at vi aldri har hatt en regjering med større inntekter enn Bondevik-regjeringen, at vi aldri har hatt en regjering som bruke så mye penger, men at tallet på fattige har økt. Det er en god nok grunn til å bytte regjering, sa Stoltenberg. Dette var i 2005.

8. okt. 2012

Regjeringens proteksjonisme er usolidarisk

Kan Afrika bli verdens matfat? Er det en motsetning mellom en rettferdig handel med land i Afrika og et ønske om å bevare norsk matvareproduksjon?

30. sep. 2012

Surrogati og forbud

Bilde er hentet fra www.side2.no
I Norge er alle former for surrogati forbudt, men er det riktig av staten å forby dette?

5. sep. 2012

Hva synes du om statskirke, eggdonasjon og datalagringsdirektivet?


Hva mener du om eggdonasjon? Om norsk boligpolitikk? Hva synes du om forvaltningen av oljefondet eller datalagringsdirektivet? Nå er Venstres programutkast lagt ut og du har muligheten til å si din mening! Det er nå du må påvirke! Ta kontakt med Venstre sentralt, eller si din mening her på bloggen. Du kan også ta kontakt med meg på e-post: Spinnangr@venstre.no

31. aug. 2012

Akutt mangel på frivillige

Her er noen av de frivillige fra Trondheim Venstre
Kirkens Bymisjon forteller om en akutt mangel på frivillige Trondheim. Dette har Trondheim Venstre tatt på alvor og vi melder oss kollektivt inn som frivillige til Vår Frues Kirke, samtidig som vi oppfordrer flere til å gjøre det samme.

30. aug. 2012

Kommunene må utvikle tiltak for å oppdage dysleksi tidligere

Dysleksi er en av mest vanlige handicap i den vestlige verden. I Norge kan man regne med at flere hundre tusen mennesker i større eller mindre grad er rammet. Alvorlige dyslektiske forstyrrelser forekommer hos 5-10 % av befolkningen (http://www.forskning.no/artikler/2009/juli/224694). Det betyr at det er dyslektiske elever i nesten alle skoleklasser.

24. aug. 2012

Større åpenhet vil gi bedre forvaltning av oljefondet


Nyheten om at Norges Pensjonsfond Utland har investert i 74 millioner kroner i gullgruvedrift i et av verdens mest totalitære militærregimer, Eritrea, kom som et sjokk for noen. Problemet er at vi med dagens praksis ikke kan sies å drive en etisk forvaltning av oljefondet, så lenge vi bare utelukker land som investeringsobjekt dersom FN har vedtatt omfattende sanksjoner.

9. aug. 2012

Utleiereglene må bli enklere!

Dagens utleieregler for  er så urimelig komplisert og firkantet at det bidrar til å gjøre boligmangelen i Trondheim og i andre byer enda enda verre.

2. aug. 2012

Jakten på en psykolog

Bildet er hentet fra http://www.b.dk/
Det er lett å gi opp i møte med store systemer. Jeg har flere venner som etter lengre tid med nedstemthet/depresjoner endelig har oppsøkt lege. Der  får de gjerne utdelt en liste over navn og nummer til psykologer de kan oppsøke for å få hjelp. For noen som er så tappet for energi er dette en krevende øvelse. Psykologene har ofte lengre ventelister og det kan ta flere måneder fra man oppsøker hjelp til man får hjelp. I mellomtiden vokser gjerne problemene.

22. jul. 2012

Finnes det noe slikt som umoralsk blod?

Bilde er tatt av Kurt André Høyessen for Sb.no
Norge trenger 30.000 flere blodgivere på landsbasis og har nest færrest blodgivere i forhold til innbyggertall i Europa. Hvis trenden fortsetter må vi kjøpe mye blod fra utlandet i fremtiden. Likevel er det flere tusen friske mennesker som ønsker å gi blod i Norge, men som blir nektet.

16. jul. 2012

Sirkelen må brytes for romfolket

Ingen ønsker tiggere eller forsøpling i byen sin. Spørsmålet er hvilke virkemidler vi skal bruke for å redusere problemet og hvordan disse menneskene kan få hjelp til å leve et bedre liv.

10. jul. 2012

Vi må ta tilbake styringen!

Det norske lokaldemokratiet står i fare. Handlingsrommet er allerede sterkt innskrenket av EØS og blir stadig mindre ettersom Norge ukritisk implementerer EU-direktiv- samtidig som vi har en styringskåt stat som ikke har tro på lokale myndigheter.

3. jul. 2012

Venstres løsning på tiggerproblemet


Leder av Sosialistisk Venstreparti i Trondheim påpeker at Høyre og Frp ønsker et forbud mot tigging, mens Venstre vil bekjempe problemene på en annen måte. Han spør oss hvordan vi kan ”kjempe for et flertall som så til de grader motsetter seg de humane delene i Venstres politikk”.

11. jun. 2012

Et møte med byens tiggere


Hva gjør man dersom man verken har arbeid eller utdannelse, sultne barn, en kreftsyk kone og et falleferdig hus? 

29. mai 2012

Vi vil ha en bedre forskningspolitikk!

Bildet er hentet fra usynligeskilt.no
For Venstre handler politikk i stor grad om å forberede seg på fremtiden. Derfor vil vi prioritere forskning langt høyere enn hva som gjøres i dag.

22. mai 2012

Hvordan kan oljepengene forvaltes bedre?

Her kommer jeg med noen konkrete forslag og problemstillinger knyttet til "oljefondet", Statens Pensjonsfond Utland (SPU) . Kom gjerne med kommentarer!

12. mai 2012

Asylbarna ofres for regjeringsmakt

Bildet er hentet fra www.nrk.no
I 2005 ble en liten gutt født på Stord Sykehus. Denne gutten var lille Nathan, som nå er blitt syv år.

26. apr. 2012

Derfor bør vi fjerne forbud mot søndagsåpne butikker

Bildet er hentet fra dt.no
I dag skulle Trondheim Bystyre vedta om vanlige butikker skal få ha åpent på søndager. Det ble nedstemt av de rødgrønne..

22. apr. 2012

Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter!

Å påføre barn lidelse er grunnleggende feil, uansett om begrunnelsen er kulturelt eller religiøst betinget. Vi bør derfor ikke sende signaler om at det er greit å omskjære guttebarn, men ikke jentebarn.

17. apr. 2012

Venstre vil ha en ny regjering

Venstres landsmøte trakk opp kursen mot valget i 2013 på sitt landsmøte denne helgen. Vi går til valg på et regjeringsskifte, og vi gjør det for å få gjennomslag for vår politikk.

15. apr. 2012

Venstre ønsker en ny grønn og borgelig regjering!

Her kan du lese nøyaktig det som Venstre vedtok på landsmøte om regjeringssamarbeid:

Pengegaver skal ikke styre norsk politikk

Kampen for demokrati og mer åpenhet er viktig for Venstre. Borgerne må være trygge på at beslutningene som tas i politikken er tatt på en mest mulig demokratisk og åpen måte, uten å være styrk av særinteresser.

12. apr. 2012

Lokale politikere må kjempe for kunnskapsmiljøet i Trondheim

Trondheim kan være stolt over et fantastisk forskningsmiljø, nyskapende teknologibedrifter og innovative grundere som tør å satse. Hver dag produseres det nye løsninger på kompliserte problemer, det jobbes med spennende innovasjoner og fremtidens konkurransefortrinn skapes. Men kunne vi fått mye mer ut av dette konkurransefortrinnet?

9. apr. 2012

Fattigdommen i Norge øker

Det blir stadig flere barn som vokser opp i fattige familier i Norge. Dette er et paradoks ettersom vi har hatt en regjering som lovet å avskaffe fattigdommen i Norge.  

2. apr. 2012

Hvilken skole skal vi ha i fremtiden?

Det har skjedd mye i samfunnet vårt de siste ti årene, men skolen er fortsatt gansk lik. Noen mener vi bør ha en streng frøken, tøffere disiplin, lærebøker, flere undervisningstimer, mat på skolen og undervisning på tavlen. Det er mye bra i det, men vi må sørge for å jobbe fremover i stedet for bakover også innen skolen.

30. mar. 2012

La barna bli!

Mor thereza uttalte en gang at den verste fattigdom du kan utsette et menneske for er følelsen av ensomhet, forsømmelse og det å være uønsket.

29. mar. 2012

La de unge styre klimapolitikken!

De fleste politiske ungdomsparti er mye mer kunnskapsrik, bevisst og engasjert i klimapolitikken enn sine moderparti. De er lei av at profilerte politikere sier en ting men gjør noe helt annet. Slipp de utolmodige ungdommen frem!

23. mar. 2012

Mennesker før systemer!

Menneskehensyn må settes foran systemhensyn, spesielt når systemene svikter –slik de har sviktet for hundrevis av barn som nå skal sendes ut av landet de er vokst opp i. Det er på tide at Norge tar hensyn til sine internasjonale forpliktelser gjennom barnekonvensjonen, og følger norsk lov som sier at barnas tilknytning skal tillegges vekt.

7. mar. 2012

Regjeringen må ta hensyn til barna!

NRK Dagsrevyen fortalte på lørdag historien om Neda fra Palestina, en ti år gammel jente som har bodd på Dale asylmottak i Rogaland i hele ni år. For noen dager siden ble en av venninnene hennes hentet og sendt tilbake til Tsjetsjenia.

29. feb. 2012

Feil tid for kutt

De fleste av oss kjenner trolig til handlingsregelen som sier at bruken av oljepenger over statsbudsjettet ikke skal overstige mer enn 4 % av oljefondets verdi hvert år. Da handlingsregelen ble etablert i 2001 var oljefondet på omkring 614 milliarder kroner, nå er det kommet opp i 3 405 milliarder.

23. feb. 2012

Skattelette til dem med mest?

Flere og flere sliter med å få kjøpt seg sin egen bolig. Hvorfor er det så få sosialister som stiller spørsmål ved at de som ikke har råd til å kjøpe egen bolig - indirekte bidrar til å dekke skattelette til dem med både en og flere boliger?

20. feb. 2012

Likestilling, ikke kvinnekamp!

Bildet er hentet fra www.veltalt.com
Jeg er blitt lei av diskusjoner om hvor trist det er at kvinner tjener mindre sammenlignet med menn, hvor mange kvinner som sitter i lederstillinger/ i styrer eller der hele likestillingsdebatten når sin lavmål: om rosa lego er dårlig for likestillingen eller ikke. Nå er det på tide å løfte debatten om likestilling opp til et høyere nivå.

18. feb. 2012

Hvem skal Venstre samarbeide med?

En stemme til Venstre er en stemme til vår politikk, uansett. Jo sterkere Venstre står etter 2013 –jo mer av Venstres politikk vil kunne gjennomføres, enten det er snakk om å investere mer i forskning og utvikling, miljøvennlig infrastruktur, innføre en bedre ruspolitikk eller en mer human asylpolitikk. Debatten om hvem Venstre skal kunne samarbeide med raser likevel for fult, også internt i partiet. Her kan du si din mening!

16. feb. 2012

Folkehøyskolene er viktig for Venstre

Bildet er fra Sunnhordaland folkehøyskole
Dagens skolesystem oppleves av mange som et samlebånd der man forer fabrikken med barn i seksårsalderen som kommer ut på den andre siden med tilnærmet lik kunnskap og kompetanse. Alle skal gjennom den samme løypen.

2. feb. 2012

Vi må satse nå!

I dag var jeg på besøk hos forskningsstiftelsen SINTEF i Trondheim. Der traff jeg konsernsjef Unni Steinsmo som var lettere oppgitt over manglende politisk vilje til å satse på norsk forskning og utvikling i Norge. Det forstår jeg godt.

31. jan. 2012

Politikk skal ikke kunne kjøpes!

I Adresseavisen 28.januar truer LO-leder Arne Byrkjeflot  Arbeiderpartiet med følgende utsagn:
«Hvis Arbeiderpartiet ikke legger Veto mot EUs vikarbyrådirektiv, må de se langt etter støtten fra fagbevegelsen før valget neste år». Dette bør skremme AP.

28. jan. 2012

Venstre ønsker regjeringsskifte

Venstre skal bidra til regjeringsskifte i 2013. I åtte år har vi hatt ei regjering som i for liten grad har satset på miljø, på utdanning og forskning, de svakest stilte i samfunnet, personvern, næringsvirksomhet og på byggingen av nødvendig infrastruktur i Norge. Det vil være avgjørende for Venstre å få ei regjering i Norge som evner å ta tak i disse områdene.

27. jan. 2012

Nytt styre i Trondheim Venstre!

Trondheim Venstre har fått et nytt styre bestående av fantastisk engasjerte og dyktige medlemmer! Her får du en kort introduksjon av de som er kommet inn i det nye styret:

Klimamelding utsatt for 4.gang..


På TV2 torsdag 26.01.2012 kom nyheten om at de rødgrønne utsetter klimameldingen for 4. gang. Dette er nok et tegn på at klimapolitikken til Stoltenberg er basert på mye ord og lite handling.Venstres tålmodighet er over for lenge siden- vi  har laget klimameldingen for dem.

6. jan. 2012

Ligg unna retten til selvbestemt abort!

Leder av KrFU, Emil André Erstad var nylig ute i media og hevdet at en kvinne ikke bør ha mulighet til å ta abort, selv om hun er blitt gravid som følge av et seksuelt overgrep. H, Frp og V reagerer.