18. okt. 2012

Ta et oppgjør med regjeringens asylpolitikk!

Bilde er hentet fra www.reddbarna.no
Jeg ber om din hjelp til å ta et oppgjør med dagens asylpolitikk. Dagens asylpolitikk er streng, men langt fra rettferdig. Staten ser bort fra barns rettigheter, rettsikkerheten er ikke ivaretatt godt nok og kvalitet på asylmottakene må heves.

17. okt. 2012

Vil la den ene parten bli dommer

Bildet er hentet fra www.aftenposten.no
Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker å endre Barneloven slik at en forelder, uten rettslig kjennelse, skal kunne nekte den andre forelderen samvær dersom den ene har "reell frykt" for at barnet utsettes for vold eller overgrep.

9. okt. 2012

Regjeringen glemte fattigdomsbekjempelsen

Valgkampen 2005: Jens Stoltenberg får spørsmål om hvorfor Bondevik-regjeringen må byttes ut. Han svarer at vi aldri har hatt en regjering med større inntekter enn Bondevik-regjeringen, at vi aldri har hatt en regjering som bruke så mye penger, men at tallet på fattige har økt. Det er en god nok grunn til å bytte regjering, sa Stoltenberg. Dette var i 2005.

8. okt. 2012

Regjeringens proteksjonisme er usolidarisk

Kan Afrika bli verdens matfat? Er det en motsetning mellom en rettferdig handel med land i Afrika og et ønske om å bevare norsk matvareproduksjon?