9. okt. 2012

Regjeringen glemte fattigdomsbekjempelsen

Valgkampen 2005: Jens Stoltenberg får spørsmål om hvorfor Bondevik-regjeringen må byttes ut. Han svarer at vi aldri har hatt en regjering med større inntekter enn Bondevik-regjeringen, at vi aldri har hatt en regjering som bruke så mye penger, men at tallet på fattige har økt. Det er en god nok grunn til å bytte regjering, sa Stoltenberg. Dette var i 2005.

Statsbudsjettet 2013: Regjeringen har 1 064,9 milliarder kroner til disposisjon. Til sammenligning var statsbudsjettet i 2006 på 680 milliarder kroner. Vi kan trygt si at dette er historiens mest privilegerte regjering når det kommer til økonomisk handlefrihet. Men det er flere fattige barn i dag sammenlignet med da de rødgrønne tok over. Over 70 000 barn vokser i dag opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det er 6.500 flere enn i 2005.

Stadig flere av de fattige er unge. Sysselsettingen har gått opp, men ikke blant folk med nedsatt funksjonsevne. Tusener står fortsatt i kø for å få rusbehandling. Barnevernet er fortsatt langt unna det nivået vi mener det skal ha. Da den rødgrønne regjeringen tiltrådte, lovet de å avskaffe fattigdom.

Etter åtte år med rødgrønt styre kan vi fastslå at fattigdommen ikke fjernes i dette budsjettet heller.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar