29. mar. 2011

Miljø nedprioriteres i den norsk skolen


(Foto: iStockphoto)

Til tross for at utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) er en del av den nasjonale strategien for et bærekraftig Norge, er ikke temaet viet mye oppmerksomhet i skolen, skriver forsking.no

25. mar. 2011

Flere studentboliger i Trondheim!

Noen studentvenner og jeg på sensommeren 2010
Trondheim er en raskt voksende by og den byen i landet som har flest studenter per innbygger. Hver eneste høst kommer det nye studenter som ikke får en plass å bo ved semesterstart. I år er vil presset være større en noen gang. Hvor godt forberedt er byen på å ta i mot alle disse studentene?

24. mar. 2011

Enorme innsparingsmuligheter!

Norge kan spare enorme utgifter ved å ta i bruk digitale verktøy og sosiale medier på en fornuftig måte. Vi bør snarest jobbe for en offentlige sektor med et mindre skjemaveldet, med enklere prosesser og økt digital kompetanse.    

22. mar. 2011

Venstre vil beskytte alle arbeidstakere

Venstre fremmet nylig et forslag om å gi uorganiserte arbeidstakere rett til informasjon og drøftelser før de permitteres. Dette stemte de rødgrønne i mot. De mener at ansatte som ønsker bedre rettigheter må organisere seg og skaffe seg en tariffavtale. Personer som ikke er fagorganisert eller som jobber i en bedrift uten tariffavtale har de rødgrønne ingen solidaritet for.

Styrk barnevernet gjennom samhandling

Bildet er lånt fra kristenblogg.no
Norge regnes som verdens beste land å leve i. Likevel øker antallet henvendelser til barnevernet, og tilfellene av omsorgssvikt er ofte grove. Alt for mange barn og unge har en tøff oppvekst. Jeg vil arbeide for at disse får en bedre oppfølging. Jeg vil øke innsatsen for å styrke og åpne opp barnevernet, slik at vi kan hjelpe barna og deres familier på et tidligere tidspunkt.

Digitaliseringens disruptive krefter

At digital lagring og distribusjon av lyd, film, tekst og bilder har kraft til å endre spilleregler og ødelegge eksisterende bransjer er vel etter hvert blitt ganske åpenbart. "På en rekke andre områder, noen vi er klar over og noen vi ikke har tenkt på, vil de nye digitale forretningsmodellene skyve vekk både bedrifter og bransjer som ikke omstiller seg", skriver Paul Chaffey fra Abelia i sin blogg.

17. mar. 2011

På besøk til kirkens bymisjon

Bilde: www.p4.no
I dag var en fra lokallaget (Petter) og jeg på besøk til kirkens bymisjon i Vår Frues Kirke. Det var et kjempe nyttig besøk! Kirken er åpen og de tilbyr litt mat og drikke til byens rusmisbrukere og tiggere. De som jobber for bymisjonen kunne fortelle om situasjonen til byens mange narkomane, tunge alkoholmisbrukere og rumenske tiggere.

15. mar. 2011

Høyre går inn for masselagring av borgernes datatrafikk

-Jeg trodde Venstre og Høyre delte idealene om at det er borgerne som skal kontrollere staten og ikke omvendt, sier nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen.

Les mer her 


10. mar. 2011

Bedre rettigheter og levekår for selvstendig næringsdrivende!

Regjeringen gjør for lite for å hindre at gründere går konkurs. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at mange gründere må gi opp driften allerede første år.

Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett en rekke tiltak for å stimulere til økt gründervirksomhet og tiltak for at gründere i større grad skal lykkes. Her er noe av det vi foreslår:

7. mar. 2011

Ordfører for en dag?


FOLK FØRST
Hva ville du gjort med Trondheim hvis du var ordfører?

Vi i trondheim Venstre mener at dine meninger er verdifulle, derfor ønsker vi at du skal skrive ned noen saker som opptar deg. Hva mener du om miljøpakken? Vil du ha flere grønne lunger?  Vil du at det skal bygges boliger på Nyhavna og Brattøra? Hva synes du om bilkjøringen gjennom Bakklandet? Vil du kanskje ha bedre vedlikehold av byen om vinteren?  

Svar på dette, eller kom med helt andre saker som du vil ta opp.
Post ditt svar til Trondheim Venstre,
Postboks 2673, Sentrum
7415 Trondheim
, skriv på vår facebook-side, eller gi dine innspill direkte i denne bloggen ved å legge igjen en kommentar.

Vi lover å lytte!

4. mar. 2011

Blogg om hvordan du kan bidra

De fleste annerkjenner at vi står foran en alvorlig klimatrussel. Selv om forskere har advart om at vi må endre adferdsmønster i flere år, er det lett å fortsette som før. Det er nemlig ikke så lett å leve på en mer klimavennlig måte.