22. mar. 2011

Styrk barnevernet gjennom samhandling

Bildet er lånt fra kristenblogg.no
Norge regnes som verdens beste land å leve i. Likevel øker antallet henvendelser til barnevernet, og tilfellene av omsorgssvikt er ofte grove. Alt for mange barn og unge har en tøff oppvekst. Jeg vil arbeide for at disse får en bedre oppfølging. Jeg vil øke innsatsen for å styrke og åpne opp barnevernet, slik at vi kan hjelpe barna og deres familier på et tidligere tidspunkt.

Det er umulig å skape et helt feilfritt system, men jeg har troen på at vi kan lage et barnevern som er mer velfungerende enn det barnevernet vi har i dag. Samhandlingsordningen som flere kommuner i Sør-Trøndelag og spesialisthelsetjenesten har gått sammen om er et positivt bidrag. Det kan styrke tilbudet og gjøre systemet mindre sårbart. Kanskje kan det også føre til mindre utskiftning av ansatte i barnevernet, slik at kompetansen ivaretas over tid.


Barna vil alltid prioriteres først av oss i Venstre, men for å ta de beste avgjørelsene bør man se på familien som en helhet. Mange barn føler et stort ansvar for sine foreldre, og får det vondt hvis de har det vondt, selv om de selv er bedre ivaretatt enn før. Jeg etterlyser derfor en dialog mellom barnevernet og andre enheter som er inne i familien, som rus og psykiatri. Dette vil kunne være en styrke når barnevernet går inn i en familie der foreldrene, eller barnet selv, sliter med rusproblemer eller psykisk sykdom. 


Slik det er i dag hindrer taushetsplikten enhetene fra å kommunisere med hverandre, og barnevernet mister viktig informasjon som kunne hjulpet dem til å ta de beste avgjørelsene. I stedet for at familiemedlemmene behandles oppstykket og atskilt av ulike enheter som ikke kommuniserer, kan man vurdere å møte dem med et tverrfaglig team som kan kommunisere og samhandle om å fatte de beste avgjørelsene. Dette gir beslutningstakerne et bedre grunnlag å basere avgjørelsene sine på, og man kan hjelpe familiene på en måte som til slutt også hjelper barna mest. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar