30. jan. 2013

50.000 i skattefritak for miljøtiltak du gjør i hjemmet!

Venstre mener at du skal få inntil 50.000 tilbake på skatten for miljøtiltak du iverksetter i din bolig.

Vil forby folk å sove ute og i sine biler:

Oslo politidistrikt vil at det skal bli ulovlig å sove ute i Oslo, også for dem som sover i sine egne biler. Forslaget vil ramme romfolk, psykisk syke, rusavhengige, papirløse innvandrere og andre svake grupper i samfunnet vårt. Forslaget er etter min mening helt absurd, med mindre bystyret finner alternativer for disse menneskene før de innfører et slikt forbud.

21. jan. 2013

Apotek og salg av kvakksalveri/alternativ medisin

I dag selges alternativ medisin, det vil si produkter uten en dokumentert effekt, på apotek i Norge. I utgangspunktet så mener jeg at butikker bør få selge det de vil av slike saker, men når det kommer til salg på apotek er jeg betenkt.Et minstekrav bør være at de som jobber på apotekene opplyser kundene om at produktene ikke har dokumenterte effekter og at flere av den er helt uten virkestoffer.

16. jan. 2013

Fengsel er ikke løsningen for rusavhengige!

Hele 1 av 3 inne til soning har narkotikaforbrytelser som hovedlovbrudd i følge Nrk. Dette koster samfunnet mye penger som i stedet burde vært brukt til behandling og ettervern.

11. jan. 2013

Barn først: Markering lørdag kl.12.00

12. januar 2011 ble Maria Amelie pågrepet av politiet like etter at hun hadde holdt et foredrag ved Nansenskolen på Lillehammer. Lørdag12. januar 2011 er datoen som illustrerer at den norske asylpolitikken ofte er streng og urettferdig. Endelig får vi en nasjonal markering av situasjonen til de 544 lengeværende asylbarna i Norge, der hele 24 byer deltar.