30. jan. 2013

Vil forby folk å sove ute og i sine biler:

Oslo politidistrikt vil at det skal bli ulovlig å sove ute i Oslo, også for dem som sover i sine egne biler. Forslaget vil ramme romfolk, psykisk syke, rusavhengige, papirløse innvandrere og andre svake grupper i samfunnet vårt. Forslaget er etter min mening helt absurd, med mindre bystyret finner alternativer for disse menneskene før de innfører et slikt forbud.
Etter dagens politivedtekter er camping og overnatting forbudt i offentlige parker, grøntarealer, friområder og i tettbygde strøk «eller lignende».

Nå foreslår politiet å utvide forbudet til også gjelde «under broer eller andre konstruksjoner, i motorvogn, i telt, under presenning eller i provisoriske byggverk».

Jeg har forståelse for at Byrådet i Oslo er bekymret for økningen i antallet mennesker som overnatter utendørs i Oslo, men jeg vil advare sterkt mot å bruke kriminalisering som svar på disse utfordringene. Mennesker som er i en så vanskelig livssituasjon at de må sove utendørs er allerede svært utsatt, og det er direkte inhumant å hindre dem i å overnatte utendørs uten å tilby andre alternativer.

Kirkens Bymisjon har tidligere advart mot å forby symptomene på Europas fattigdom gjennom lovregulering. Organisasjonen er heldigvis på banen også i denne konkrete saken og skriver på sine hjemmesider:

«Den norske debatten om utendørs overnatting og tigging handler i all hovedsak om mennesker fra Romania, ofte rom. I høringsbrevet henvises det til ”økningen av tilreisende borgere som ikke har penger til å forsørge seg”. Rom nevnes ikke, likevel er det liten tvil om at det er tilreisende rom fra Romania byrådet særlig ønsker å redusere gjennom de foreslåtte endringene. Det gjør det relevant å spørre om ikke lovforslaget legger opp til en ulovlig indirekte diskriminering.»

Bymisjonen, Foreningen for Human Narkotikapolitikk og flere andre har sagt nei til forslaget.

Jeg kaster meg på, dette løser absolutt ingenting, og politiet må bruke ressursene sine på noe annet enn å jage bort mennesker hele tiden.

Se nrk sin sak om tema her!

3 kommentarer:

  1. FORSLAGET ER BRA. DET MÅ KJØRES EN HARD LINJE FOR Å STOPPE KRIMINALITETEN I NORGE. FÅ TILREISENDE STÅR FOR ET STORT ANTALL KRIMINELLE HANDLINGER.

    SvarSlett
  2. Om krimminalitet legges til grunn bør minst halvparten av de siste 30-40 års innvandrere og flyktninger haste utsendes så lykke til med det prosjektet!Si hei til islamsk front fra meg også :-)))

    SvarSlett
  3. Gjør man ikke noe galt, eller skader andre er de to innleggende over et resultat av forfølgelsesvanvidd eller misinfomasjon. Litaur-mafia sover på rimelige hoteller, ikke i caravaner eller biler, dette er antisiganisme. Realitetsorientering, takk!

    SvarSlett