16. jan. 2013

Fengsel er ikke løsningen for rusavhengige!

Hele 1 av 3 inne til soning har narkotikaforbrytelser som hovedlovbrudd i følge Nrk. Dette koster samfunnet mye penger som i stedet burde vært brukt til behandling og ettervern.

 Bøter og fengsel hjelper ikke rusavhengige ut av rusen. Fengsel har heller ikke en forebyggende effekt for kriminalitet da kriminaliteten ofte skyldes en avhengighet. Vi må derfor tørre å tenke nytt i ruspolitikken. Vi må innse at rusavhengighet er en sykdom. Mennesker med sykdom fortjener behandling – ikke straff. Rusavhengighet må derfor primært møtes med medisinske og sosialfaglige virkemidler.

Venstre mener dette bildet kan endres ved å la rusmisbrukere som tas med brukerdoser bli dømt til behandling fremfor straff slik man har positive erfaringer med fra blant annet Portugal. Dette vil gi unge som blir tatt med narkotika langt bedre fremtidsutsikter enn om de sendes i fengsel.

Bildet er hentet fra Adressa.no
Tall fra Nrk:

Aldri før har det vært så mange inne til soning i norske fengsler, nesten 4000. En undersøkelse foretatt blant innsatte som snart skal løslates viser:
 - 63% har ikke jobb, skole eller trygd ved løslatelse.
- 70% har rusproblemer.
- 75% har gjeld.
- 61% vet ikke hvor de skal bo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar