21. okt. 2011

Et valg mellom pest og kolera? Hvem kan Venstre samarbeide med?

Venstre er et sosialliberalt parti i vekst. Nye, engasjerte og ofte høyt utdannende mennesker melder seg inn i Venstre  og jeg ser mange som engasjerer seg i saker som personvern, et skille mellom stat og kirke, en offensiv satsing på forskning og fornybar energi, en smartere og mer human ruspolitikk og et fritt internett. Spørsmålet er nå: hvilken strategi bør vi velge ved kommende valg for å få mest mulig gjennomslag for vår politikk og appelere til større deler av befolkningen?