21. okt. 2011

Et valg mellom pest og kolera? Hvem kan Venstre samarbeide med?

Venstre er et sosialliberalt parti i vekst. Nye, engasjerte og ofte høyt utdannende mennesker melder seg inn i Venstre  og jeg ser mange som engasjerer seg i saker som personvern, et skille mellom stat og kirke, en offensiv satsing på forskning og fornybar energi, en smartere og mer human ruspolitikk og et fritt internett. Spørsmålet er nå: hvilken strategi bør vi velge ved kommende valg for å få mest mulig gjennomslag for vår politikk og appelere til større deler av befolkningen?

Venstres rolle i den norske politikken har blitt mye diskutert i både tradisjonelle og sosiale medier de siste dagene. Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet, dedikerte en hel side til å skrive om Venstre etter at det ble klart at Unge Venstre åpner for samarbeid med alle de borgelige partiene så lenge det betyr at Venstre kan få mer gjennomslag for sin politikk. Hun beskrev Venstre som et ideologisk bevisst parti, og at et samarbeid med Frp ville være synonymt med å selge sjelen til partiet. Mange fra moderpartiet har reagert på samme måte, og medlemmer har strømmet til for å forklare i ulike medier at avstanden mellom Venstre og Frp er like stor som før.

Uansett samarbeid, vi må erkjenne at Venstre står i en vrien posisjon. Frp og Venstre står langt i fra hverandre i viktige saker som for eksempel miljø/energipolitikk og innvandring/integreringspolitikk. Partiene retter seg også mot helt ulike velgergrupper og rekrutterer mennesker fra helt ulike miljø.

På den andre siden er også avstanden til AP relativt stor med deres linje for en strengere asylpolitik, manglende vilje til å ta Norges ansvar for klimaendringene, innføring av datalagringsdirektivet, deres manglende vilje for å jobbe for selvstendig næringsdrivende og ikke-fagorganisertes rettigheter (Her er det bare LO som gjelder..), manglende satsing på forskning og nyskaping i offentlig sektor.

Poenget er som følger: Uansett hvem Venstre velger å samarbeide med så er behovet for et sterkt Venstre større en noen gang. Norge trenger et sosialliberalt parti som setter folk foran systemer og som tenker langsiktig. Venstre vil ha et velferdssamfunn der stat og kommune er opptatt av å gjøre det beste for sine borgere, men som også setter tydelige krav tilbake. En politikk basert på kunnskap og kjærlighet og respekt for hverandre, oss selv og miljøet rundt oss. Et fortsatt samarbeid uten Venstre er skummelt, uansett hvilken side som tar over.

Derfor er en stemme på Venstre en stemme på vår politikk, og det spiller mindre rolle hvem vi må kjempe med for å oppnå målet om et bedre og mer bærekraftig Norge i årene som kommer.
Ikke la media eller andre la lure til å tro noe annet!

PS: Et engasjert UV-medlem har skrevet et innlegg om skillene som blir tydeligere i sentrum, lese det her. Se også dette blogginnlegget!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar