3. nov. 2011

Et festmåltid med en bismak

Bildet er hentet fra The Guardian
I dag slapp The Guardian nyheten om at verdens CO2 utslipp har steget med 6% fra 2009 til 2010 (!). Samtidig kjører Statoil følgende annonse på db.no: "De nye store oljefunnene vil glede mange, ikke minst våre barnebarn". Hvem skal ta ansvar?

Jubelen står i taket i norsk oljebransje, og flere politikere, -der i blant Ola Borten Moe (SP) sier at det er ingen grunn til å gjøre annet enn å juble etter gigantfunnet på Avaldsnes/Aldous. Oljealderen er langt fra over og Norge kan fortsette festen som før uten bekymring for videreføring av den norske velferdsstaten. Spørsmålet er om måltidet smaker like godt etterpå.

En studie fra det anerkjente Potsdam-instituttet i Tyskland viser at verden må la tre fjerdedeler av de kjente fossile ressursene ligge om vi skal unngå mer enn to graders oppvarming. Et vanlig argument er at den norske oljen kan erstatte kull og andre energiformer som slipper ut mer Co2.  Dessverre er verdens energibehov økende, og sannheten er dessverer at oljen kommer i tillegg, ikke som en erstatning.

Det er klart det er godt å tenke på at vi i Norge kan vente oss flere tiår med velferd foran oss, og ikke misforstå, jeg ønsker norsk oljeproduksjon. Jeg savner bare en større refleksjon rundt hva disse utslippene betyr og en ansvarlig forpliktelse til å satse på miljøvennlig teknologi, økt forskning, mer miljøvennlig infrastruktur og på fornybare energikilder. Mange vil si at vi gjør det i dag, men det er ikke riktig. Den forskningen som satses på i dag er stort sett knyttet til Co2-håndtering og andre forskningsprosjekter knyttet til oljeproduksjon. Vi gir statssupsidier til oljeleting som holdes utenfor statsbudsjette. Norges forskningsinnsats bleker i sammenligning med våre naboland.

En rask nedtrapping av forbruket innen olje, kull og gass vil etterlate seg et tomrom. For å unngå at dette skal gi økonomiske kriser, må verden investere massivt i energisparing og fornybar energi.
Norge kan ikke sees isolert fra resten av verden. Vi blir påvirket gjennom klimaflytninger, får mer ekstremvær og kampen mot sykdomsspredning blir tøffere.

Norge må ta sin del av ansvaret og bruke de økonomiske musklene til å se fremover for å finne løsninger fremtiden kan leve med. Bli med å ta ansvar og krev at politikere fører en ansvarlig politikk- også for våre barnebarn.

1 kommentar:

 1. Det er ett trist faktum at Norge og nordmenn i allminnelighet basserer sin rikdom på en ressurs, viss bruk, all dokumentasjon nå viser fører oss nærmere og nærmere stupet. Grådighetskulturen styrer alle sektorer og områder av samfunnet, også politikken, Trondheim Arbeiderpartis leder Rune Olsø grafser f.eks. til seg over to millioner i årsinntekt gjennom sitt virke uten å bli særlig svett av den grunn, politiske heldagsverv både sentralt og lokalt stikker av med stadig større del av samfunnskaka, lederlønningene i statsbedrifter og bedrifter staten har aksjemasjoritet i fyker i været,helseforetakene spruter penger over sine utallige ledere og konulenter, lønn til pampene som styrer våre fagforeninger øker også dramatisk, næringslivslederlønningene kjenner vi alle, mediefolk gasjeres også skyhøyt, også i NRK, og idretten med fotballen i spissen er forlengst tapt til Mammon.
  Bak disse presser folk flest på for å heve sin lønn, og jo mer man tjener jo mer påvirker man klimaet i negativ retning gjennom sitt skyhøye forbruk.
  Nordmenn er klimaverstinger i verden fordi vi importerer mest og reiser mest med fly, svært mange ynder også å kjøre fram og tilbake til luksushyttene sine for å lære ungene å bli glade i naturen...
  Vi er på full fart mot 2/3-delers samfunnet, fattigdom og klimakriser skylles først og fremst at så altfor mange tjener så altfor mye i dette landet.
  Start med å sette ned lederlønningene i nevnte sektorer og etterhvert blandt menigmann, det ville vært mer virkningsfullt enn noe annet på kort sikt, teknologi er bra men utgjør så forsvinnende lite i den store sammenheng om man ikke makter å stoppe eller bremse grådighetskulturen som rir landet vårt.

  SvarSlett