24. feb. 2011

Lær om de ti liberale prinsipper som Venstre bygger all sin politikk på:

10 liberale prinsipper

Venstre er Norges eldste parti og Norges eneste gjennomførte liberale parti. Lurer du på hva som er innholdet i Venstres ideologi? Venstres prinsipprogram forklarer dette i en kortform som 10 liberale prinsipper.

23. feb. 2011

Abid Raja og Venstre: Søskenbarnekteskap bør forbys


Abid Q. Raja  -  forfatter og styreleder i tankesmien Minotenk
"Et forbud er faktisk til det beste for innvandrergruppene selv", sier Abid Raja til Aftenposten.

22. feb. 2011

Hvordan kan sosiale medier brukes for å oppnå konkurransefortrinn?

Hei!

Jeg ønsker historier, eksempler og forslag til lesestoff/filmer/presentasjoner om hvordan bedrifter kan skaffe seg konkurransefortrinn ved hjelp av sosiale medier. Har din bedrift brukt noen sosiale medier? Hvordan gikk det? Noen sukesshistorier? Kom med innspill direkte i bloggen, skriv til meg på facebook, LinkedIn eller send meg en e-post:)

Vil du sponse pelsdyrsnæringen med dine skattepenger?

Årlig blir rundt 800 000 dyr drept på norske pelsfarmer. Minkene gasses vanligvis i hjel, mens revene drepes med strømelektroder som føres inn i munn og endetarm. Pelsdyrnæringen har lenge mottatt kritikk etter hvert som det har blitt publisert bilder av dyr som blir sperret inne i små bur og får store skader. Vetrinærforeningen har foreslått å legge ned hele næringen, da dyrene ikke får tilfredsstilt naturlige atferdsbehov.

15. feb. 2011

FRPs forslag kan føre til flere drukningsulykker

Uansett hva man mener om innvandring så er de fleste enig i at innvandrere må få de nødvendige forutsetninger for å kunne leve trygt. Frp foreslår i dagens utgave av Adressa at vi skal forby hijab i basseng.

Sist sommer omkom to innvandrergutter på Romsås fordi den ene falt ut i et vann og dem andre hoppet etter for å redde han. Ingen av dem kunne svømme.

Vi vet at flere innvandrere som kommer hit aldri har lært seg å svømme og derfor ikke kan overføre ferdigheten til sine barn. Dette er en livsnødvendig ferdighet, som vi som samfunn må legge til rette for de skal lære seg. Hvis vi forbyr hijab vil det føre til at flere kvinner ikke får svømmetrening og dermed risikerer vi at flere barn også går glipp av opplæringen. Dette kan i verste fall føre til flere tragiske drukningsulykker, lik den som skjedde sist sommer. Med dette forslaget drukner FRP i sine egne fordommer. Integrering starter med gjensidig forståelse, fornuftige krav og arbeid for et mer inkluderende samfunn. Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, her er det andre metoder som må tas i bruk.

13. feb. 2011

Om Barnas Stasjon


Fredag 11.februar var Helge Solum Larsen, Jon Gunnes og jeg på besøk til Barnas Stasjon i Trondheim. Barnas Stasjon er et forebyggende tiltak for småbarnsfamilier med psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Her kommer foreldre og barn mellom 0-8 år og de som jobbet der fortalte oss hvordan de lærer både barn og voksne å snakke om følelser og vanskelige opplevelser ved hjelp av "snakkemedisin", kunst/tegninger, barnegrupper, samtaler osv. Jeg ble imponert over å høre hvor bra dette tiltaket fungerer og vil gjøre mitt beste for at dette tiltaket skal kunne få vokse frem i flere byer. Det er startet opp av Blå Kors som fikk midler under tv-aksjonen noen år tilbake.

9. feb. 2011

Tenk langsiktig, mer til forskingen!

Kunnskap og nye ideer vil være bærebjelkene i et moderne velferdssystem. Dessverre har regjeringen kastet bort en historisk mulighet til en omfattende satsing på forskning og utdanning, noe som kunne gitt oss flere ben å stå på i fremtiden.

8. feb. 2011

Sultestreiken i Oslo: Gjør det lettere å bli arbeidsinnvandrer!

Akkurat nå sultestreiker rundt 100 etiopiere i Oslo fordi de ønsker en ny behandling av asylsøknadene sine. De frykter for livet dersom de blir sendt ut av landet, og ønsker å få fast opphold i Norge. 

7. feb. 2011

Innvandring som en strategisk ressurs

Innvandring som en strategisk ressurs

03.02.2011 “For å sikre arbeidskraft til en fremtidsrettet og bærekraftig velferdsstat vil utfordringen fremover ikke være å begrense innvandringen, men hvordan vi skal tiltrekke oss nok arbeidskraft.”

4. feb. 2011

Bevisstgjøring av atferd på nettet

I dag er flere barn og unge på internett hver dag. De blogger, er på facebook, twitrer og ser filmer på youtube. Noen barn har fått oppleve de negative sidene med sosiale medier, som en tiåring som står beskrevet i februarutgaven av Aftenposten Innsikt.

2. feb. 2011

Kan kommunene dra nytte av sosiale medier?

Hei!

Her er noen tanker om hvordan kommunene kan dra fordeler av sosiale medier og nye digitale muligheter.
Kom gjerne med kommentarer og forslag, enten ved å kommentere her, ta kontakt med meg på facebook, LinkedIn eller på e-post (http://www.sintef.no/).

Å lykkes med integrering
Flere ønsker å løse utfordringen med integrering ved å kutte ned på andelen innvandrere som får komme til Norge. Det vil kanskje dempe noen av problemene på kort sikt, men på sikt trenger vi uansett mer innvandring på grunn av behov for arbeidskraft. 
 
Fokuset må derfor være på hvordan innvandrere tas i mot, rutiner, oppfølging, ansvarliggjørelse og hvilke valg vi tilbyr dem. Det innebærer både rettigheter og plikter, friheter og begrensninger for våre nye landsmenn, akkurat som det gjelder for oss. 

Det betyr ikke at det ikke er nok av utfordringer. Det må stilles krav, vi må språkteste og forbedre norskundervisningen, spre boligtildelingen slik at vi unngår egne bydeler for innvandrere og vi må gjøre det lettere å få jobb. Lokalt i Trondheim kan vi blant annet sørge for flere tospråklige lærere, tilby gratis norskkurs for flere enn flyktninger og sette i gang tiltak for å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid.
Arbeidsinnvandring er lønnsomt og helt nødvendig for Norge. Å ta i mot andelen flyktningen FN ber oss om handler om å ta ansvar og å vise medmenneskelighet ovenfor mennesker på flukt.

Vi har mange utfordringer som må tas tak i for en mer vellykket integrering. Dette er desto viktigere med tanke på at vi trenger innvandrere mer enn noensinne, hvis vi skal løse utfordringer vi har foran oss med blant annet eldrebølgen og et større behov for internasjonalisering av norske varer og tjenester.