8. feb. 2011

Sultestreiken i Oslo: Gjør det lettere å bli arbeidsinnvandrer!

Akkurat nå sultestreiker rundt 100 etiopiere i Oslo fordi de ønsker en ny behandling av asylsøknadene sine. De frykter for livet dersom de blir sendt ut av landet, og ønsker å få fast opphold i Norge. Mange av dem tilhører opposisjonen i Etiopia og mener at de ikke kan sendes tilbake siden situasjonen i landet er verre en noen gang. De etiopiske asylsøkernes forening trekker blant annet fram bortføring av tusener til ukjente steder hvor de utsettes for tortur som grunn til at hjemsendingen ikke bør skje. 

I stedet for å følge eksempelet til land som Sverige, Nederland og Belgia, som har vektlagt de sterke humanitære hensynene for mennesker som lever papirløst i årevis, har den norske regjeringen så langt valgt ikke å forholde seg til den menneskelige nøden.


Jusprofessor fra UIO, Kristian Andenæs, sier at det ikke er det norske regelverket i seg selv som er så strengt, det er vår tolkning av den (Se sak fra nrk her).
Den norske praksisen er kald og firkantet, i motsetning til hva de fleste tror. 
Frp hevder asylpolitikken er feilslått og flere vil ha dem tvangsreturnert med en gang.
 
Jeg er faktisk enig med Frp i at dette er et tydelig signal på at vi har en delvis feilslått asyl og innvandringspolitikk. Jeg er derimot helt uenig i at løsningen er å tvangsreturnere dem. Media har fokusert på at mange av disse har jobbet i Norge og fått norsk skattekort på grunn av svikt i våre rutinene. Det første jeg tenker er at det må vel være bedre at de jobber og skatter mens de er her, enn at de går rundt uten å få gjøre noe?

Det tyder på at dette er mennesker som er sterke, arbeidsføre mennesker. Jeg mener ikke at vi skal la alle få bli, men jeg mener at de kan ha rett på å få saken sin opp på nytt og at vi må vurdere praksisen vår i behandlingen av asylsøkere. Et annet poeng er at dersom vi hadde hatt en mer liberal arbeidsinnvandring kunne disse menneskene søkt om å få jobbe her en stund i stedet for å søke om permanent opphold. I stedet for å måtte vente i lang tid på at søknadene deres behandles kunne de også fått begynt å jobbe og blitt en ressurs i Norge fra første dag. Se også: http://www.aftenbladet.no/innenriks/1330781/Etiopiske_moedre_sinte_paa_Frp-paastander.html
og http://www.siste.no/Innenriks/article5483997.ece
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar