13. feb. 2011

Om Barnas Stasjon


Fredag 11.februar var Helge Solum Larsen, Jon Gunnes og jeg på besøk til Barnas Stasjon i Trondheim. Barnas Stasjon er et forebyggende tiltak for småbarnsfamilier med psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Her kommer foreldre og barn mellom 0-8 år og de som jobbet der fortalte oss hvordan de lærer både barn og voksne å snakke om følelser og vanskelige opplevelser ved hjelp av "snakkemedisin", kunst/tegninger, barnegrupper, samtaler osv. Jeg ble imponert over å høre hvor bra dette tiltaket fungerer og vil gjøre mitt beste for at dette tiltaket skal kunne få vokse frem i flere byer. Det er startet opp av Blå Kors som fikk midler under tv-aksjonen noen år tilbake.


For tiden er det Barnas Stasjon i Trondheim, Hamar og Fredrikstad.
De kan vise til høye besøkstall og aktivt arbeid med familier. Trondheim kommune har heldigvis sett nytten av et slikt tilbud og støtter tiltaket økonomisk slik at det kan fortsette etter tv-aksjonsmidlene går ut. I Hamar har det også vært et veldig nyttig tiltak, men her trues tiltaket på grunn av politikere på Hamar som ikke ser nytten av å støtte det for at driften skal kunne fortsette. Det er en skandale spør du meg, da dette er et fantastisk viktig tiltak som er forebyggende, drevet av ildsjeler og av frivillige. Jeg vil kontakte Venstres lokallag i andre byer, slik som i Bergen og Stavanger, slik at vi i Venstre kan jobbe for at de andre partiene (spesielt de røde partiene) ser verdiene av private non-profit-tiltak som er basert på frivillighet. (Noen mener at det offentlige skal gjøre alt selv og så visner det bort i planer eller blir noe helt annet til slutt).

PS: Meld deg gjerne som frivillig, de trenger flere, spesielt menn!Les mer på deres hjemmeside her. (De tar også i mot økonomisk støtte fra bedrifter).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar