7. feb. 2011

Innvandring som en strategisk ressurs

Innvandring som en strategisk ressurs

03.02.2011 “For å sikre arbeidskraft til en fremtidsrettet og bærekraftig velferdsstat vil utfordringen fremover ikke være å begrense innvandringen, men hvordan vi skal tiltrekke oss nok arbeidskraft.”
Arbeidsinnvandring er ren verdiskaping og en ressurs Norge ikke har råd til å takke nei til i årene som kommer. Vi har behov for utenlandske medarbeidere for bedre å lykkes med internasjonalisering og eksport av norske råvarer, samt for å takle eldrebølgen.

Innvandring til landet vårt er ikke et nytt fenomen, det har funnet sted like lenge som Norge har eksistert. Det har vært av stor betydning for landet, for fornyelsen av det norske samfunnet, og i utformingen av det vi ser på som “det norske”. Takket være innvandring får vi stadig nye virksomheter, nye mattradisjoner og et større mangfold. Økonomiske studier viser at en liberal arbeidsinnvandringspolitikk gir mange økonomiske fordeler (Jakten på kompetanse, Å.Seip, Fafo rapport 2007). For næringslivet betyr tilgang til nok arbeidskraft at bedriftene kan vokse og bidra ytterligere til økt verdiskaping i Norge.


Foto: Microsoft
Venstre vil øke arbeidsinnvandringen fordi Norge er i en situasjon der vi vil trenge mer arbeidskraft. Det betyr ikke at vi vil slippe inn ubegrenset med arbeidsinnvandrere, som noen andre partier liker å påstå. Arbeidsinnvandringen må økes stegvis, i kontrollerte former, slik at vi sikrer en fremtidsrettet og bærekraftig velferdsstat. Eldrebølgen, lavere pensjonsalder og en utvikling mot gjennomsnittlig kortere arbeidstid innebærer at det i alle næringer blir en stor utfordring knyttet til å skaffe seg nok arbeidskraft. Knapphet på arbeidskraft vil også prege mange europeiske land. Arbeidsmarkedet i EØS vil derfor ikke kunne dekke hele det norske behovet innen de ulike næringene.

Vi ønsker arbeidskraft utenfra, men slik regelverket er nå tar vi mer hensyn til hvor arbeidskraften kommer fra enn hvor god kandidatene er. Vi har gjort det vanskelig å komme som arbeidsinnvandrer for dem som kommer utenfor EØS, blant annet blant annet fordi vi har satt strenge minstekrav for inntekt på over 350.000kr for faglærte og 500.000kr for spesialister. Hvor mange kjenner du som får tilbud om 500.000 kr i lønn, rett etter å ha tatt en mastergrad? I tillegg må bedrifter som skal ansette dem dokumentere at de ikke kan få akkurat den kompetansen andre plasser, og den som kommer hit må dekke alt av norskundervisning og slikt selv (!). Et rigid system vil kunne forårsake at Norge blir hengende etter i den globale konkurransen fordi vi ikke har utnyttet oss godt nok av den ressursen arbeidsinnvandring er. Arbeidsinnvandring er positivt for Norge, fordi vi trenger arbeidskraft, kulturelle impulser, mangfold og verdiskapingen som innvandringen fører med seg.

Vi i Venstre mener vi burde være stolte av at så mange mennesker ønsker å bo i Norge, og aktivt jobbe for å tiltrekke oss den beste arbeidskraften. Å redusere arbeidsinnvandringen vil være et stort økonomisk feilgrep. Når det kommer til flyktninger handler det ikke så mye om økonomisk fortjeneste, men om å ta ansvar for vår andel av mennesker som er på flukt fra forfølgelse, diktaturregimer, tortur, krig og katastrofer. Dessverre blandes ofte arbeidsinnvandring, med asylpolitikk i norske debatter.
Frp peker på noen innvandringsgrupper som ikke er like godt integrert. Å si at man bør redusere både flykning og arbeidsinnvandring på grunn av dette, blir like tullete som å si at vi ikke ha et busstilbud fordi enkelte passasjerer ikke oppfører seg. Problemene med integrering av enkelte grupper må tas på alvor, men løsningen ligger innen integreringen, ikke å frata mennesker på flukt mulighet for asyl.
Venstre ønsker en liberal innvandringspolitikk, men det er ikke det samme som en liberal asylpolitikk. Å gi mennesker på flukt opphold handler om solidaritet. Enkelte med flyktningbakgrunn har vist seg å ha vanskelig i integreringen, rett til å arbeide mens de oppholder seg i Norge vil kunne bidra til at de fortere lærer seg norsk og lettere kan delta i samfunnet om de senere får innvilget oppholdstillatelse. Det er mye bedre for Norge at også asylsøkere får jobbe og bidra ved å betale skatt mens de venter på svar om oppholdstillatelse. På den måten vil det lønne seg å lære seg norsk, få et arbeid og vise at man er en ressurs for landet. Det bør også være mulig å se over grensene mellom asylinstituttet og arbeidsinnvandringen. Enkelte som ikke har hjemmel til opphold på grunn av beskyttelsesbehov kan like fullt være det mennesket småbedriften i lokalsamfunnet trenger.

 
Foto: Anne Jorid Gullbrekken
- Gjennom en målrettet satsing på innvandring og integrering, kan Norge hevde seg i den globale konkurransen. Det handler om å skaffe arbeidskraften vi trenger for å sikre at velferdsstaten er velfungerende. I tillegg bør Norge solidarisk gi vår kvote av mennesker på flukt et mulig fristed, sier Ina Roll Spinnangr, listekandidat Trondheim Venstre.Les innlegget på venstre sin side ved å følge denne lenken

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar