25. mars 2017

Abortmotstandere mot NIPT

NIPT bør ikke holdes tilbake på grunn av abortmotstand

Jeg ønsker at norske kvinner skal få vite kritisk helseinformasjon om sitt foster, så tidlig som mulig. Med en enkel blodprøve, kalt NIPT, kan vi spare gravide og foster for unødig venting. Denne uken fikk jeg et motsvar fra organisasjonen Menneskeverd, som er imot denne blodprøven.

Les Menneskeverd sitt innlegg i Dagbladet. De svarte meg etter et intervju i Dagbladet (der jeg sa at å kalle NIPT for en jakt på downs er dårlig gjort mot norske kvinner). Jeg har tidligere skrevet flere innlegg om NIPT, blant annet dette innlegget i Dagbladet som Menneskeverd også svarte meg på i 2016.

Det er gledelig at flere engasjerer seg, men organisasjonen har skrevet et innlegg mot abort, ikke NIPT. 
Motsvaret starter med spørsmålet: «Hvorfor skal akkurat mennesker med Downs syndrom ha dårligere muligheter for å leve enn andre?» For det første, så er ikke et foster med Downs syndrom noen få uker etter unnfangelsen, «mennesker med Downs», verken juridisk eller biologisk. Slik det er i dag derimot, blir kromosomavvik først identifisert i andre trimester. På dette tidspunktet nærmer vi  oss et menneskeliv.

For det andre, så er ikke debatten om NIPT en diskusjon om å endre reglene for abort. De reglene står forhåpentligvis fast, og siden kvinner kan ta abort innen 12.uke uansett årsak, så undrer jeg meg om Menneskeverd mener vi paradoksalt nok skal godta abort av frisk foster før 12. uke, men ikke hvis det er Downs syndrom eller dødelige kromosomfeil? Nå vet jeg at Menneskeverd er imot abort i sin helhet, og heldigvis står de nokså alene i denne kampen i Norge.

Det er også vanskeligere for flere kvinner å ta abort senere i svangerskapet. Derfor kan det være rimelig å anta at noen færre barn med utviklingshemming eller dødelige kromsomfeil blir født dersom NIPT blir et tilbud i Norge. I så fall bør man, etter min mening, heller kjempe for at foreldre som velger å beholde sitt foster skal få best mulig oppfølging og hjelp til å gi barna gode og lange liv. Menneskeverd velger istedenfor å stille seg imot en blodprøve som kan gi informasjon til kvinner som gjør at de kan ta et valg på et tidligere tidspunkt i svangerskapet. Dette er etter min mening på grensen til inhumant. For når de fleste gravide velger abort ved kromosomfeil (ni av ti ifølge Menneskeverd), er resultatet at fostrene er mye eldre i det aborten skjer.

Debatten om NIPT bør dessuten ikke reduseres til en diskusjon om personer med Downs syndrom kan ha gode liv eller ikke. Det er klart det er mange som har gode liv, og vi har alle et ansvar for at livene skal bli best mulig. Det er dog avslørende at Menneskeverd kun omtaler Downs syndrom, og ikke de kromosomfeilene som i 80-90% av tilfellene har dødelige utfall allerede første leveår. De barna som lever lenger, har som regel flere misdannelser og de er fremdeles så alvorlige at fremtidsprognosen er dårlig.

Mitt engasjement i denne saken startet etter at et familiemedlem ble gravid etter å ha ønsket seg et barn i mange år.
Se for deg følgende: I uke 18 får du vite at fosteret trolig har en kromosomfeil. Dere antar at det er downs syndrom og bestemmer dere for å fortsette svangerskapet, men blir rådet til å ta en fostervannsprøve. Omtrent i det du kjenner sparkene i magen får du beskjed om at fosteret har trisomi 13, og ikke er levedyktig. Du får time på sykehuset for å sette i gang en abort, som i virkeligheten er en fødsel du må gjennom med vissheten om at du ikke vil ta med deg et barn hjem. Babyklær og alt annet pakkes bort i forkant. I flere uker etterpå må dere fortelle venner, familie og kollegaer at den store magen ikke gav et levedyktig barn.

Å la kvinner få ta NIPT handler altså ikke om abortreglene, eller om personer med downs syndrom kan ha gode liv eller ikke. Det handler om vi skal kunne bruke en tidlig test som er sikrere enn tidlig ultralyd og tryggere enn fostervannsprøve. På denne måten blir valget om abort tatt tidligere, og dermed vil vi kunne redusere lidelser for både foster og foreldre i de tilfellene abort blir valget. Det handler også om å kunne avdekke tilfeller der mor og barn har ulik blodtype, som kan være livreddende informasjon, fordi behandlingen kan starte tidligere. Det handler om at norske kvinner bør få det samme tilbudet som danske, svenske, britiske, belgiske og mange andre kvinner i Europa. Vi kan ikke la ikke abortmotstandere eller Krf få fortsette å stoppe NIPT som et tilbud i Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar