15. jun. 2015

Jeg har fått en ny blogg!

Tusen takk til dere som har lest her inne på bloggen min. Jeg trapper faktisk opp skrivingen og har flyttet bloggen min til Nettavisen sin blogg.no. Dersom du fremdeles vil se hva jeg skriver (det kommer hyppigere oppdateringer fremover) så ta en titt på Spinnangr.blogg.no . Jeg blir mer personlig og deler enda mer, så jeg dere fortsetter å følge meg. Takk for interessen så langt! <37. jun. 2015

The Biggest Secret Ever


Ta deg tid til å se denne forklaringen på hvorfor vi bør gjøre noe for å bekjempe klimakrisen.
Morsom og informativ.

Snowden til Norge!

Noen ser på han som en forræder, andre ser på han som en helt.
Varsleren Edward Snowden, som delte hemmelige dokumenter fra NSA til journalister, har blitt et diskusjonstema over hele verden. Takket være han har vi blant annet blitt klar over at amerikanske myndigheter har drevet overvåking av både sine egne og andre lands borgere.

Tidlig denne måneden kom nyheten om at Bjørnstjerne Bjørnsonprisen går til Snowden for hans avsløringer og arbeid for personvernet. Problemet er bare at vår egen regjering ikke kan garantere at de ikke vil utlevere han til amerikanske myndigheter dersom han kommer.

Jeg synes at det er vanskelig å forstå hvorfor vår lojalitet er større til amerikanske myndigheter, som beviselig har begått stor urett - over lojaliteten til det som må regnes som en av vår tids viktigste varslere. Vi trenger varslere, som tør å gripe inn og gi beskjed når noen bruker makten til å begå urett mot borgerne- enten det er en bedrift, en kommune eller annen myndighet.

Jeg mener at en hver borger har en plikt i å varsle når en stat begår urett mot sine borgere. Men det Snowden gjorde var modigere enn man kan forvente av de fleste mennesker. Han visste at han satt sitt eget liv og sin frihet i fare, kanskje for resten av sitt liv. Manning, varsleren som lekket sikkerhetsgradert materiale om blant annet tortur, korrupsjon og ulovlig overvåking til WikiLeaks, ble i følge en FN-rapport utsatt for tortur av myndighetene gjennom CIA. Vi kan bare forestille oss hva som ville skjedd om Snowden ble tatt før han rakk å flykte. Historien om Manning er meget trist, men heldigvis finnes det støttespillere som jobber for rettferdighet. Her kan du donere penger, holde deg oppdatert på saken og signere opprop.

Heldigvis har det skjedd ting etter varslingene. NSA sitt overvåkingsprogram for telefonsamtaler ble erklært ulovlig av domsmyndighetene og forkastet av Kongressen. Det internasjonale samfunnet har blitt mer klar over sikkerhetsrisikoen og det er grunn til å tro at USA har fått en ripe i lakken når det kommer til tillit fra sine allierte.

Den store støtten kan også merkes i befolkningen. Her i Norge har Snowden blitt foreslått til fredsprisen og han har blitt tildelt Bjørnsonprisen. Mange har lest og delt hans kronikk som kom like etter, som du kan lese her. Snowden får også støtte av Bård Vegar Solhjell i kronikken Velkommen til Norge Snowden. Der skriver han: "Vi kan ikke ha en situasjon der prisvinnere for politiske avsløringer ikke kan risikere å komme til et åpent, demokratisk land som Norge".
Han avslutter med å oppfordre alle stortingspolitikere til å ta stilling til om Snowden skal få komme og ta i mot prisen, være trygg mens han er her og forbli en fri mann.

Jeg håper mitt eget parti, Venstre, står på rett side når denne historien blir skrevet. Vi har et ansvar for å beskytte varslere, og en takknemlighetsgjeld til personen som ofret alt for å fortelle oss sannheten.

4. jun. 2015

Straff er meningsløst, skriver vi i Dagbladet.

Professor i rettsvitenskap, Hans Fredrik Marthinussen og jeg skriver i kronikken til Dagblalet at man bør gi rusavhengige behandling fremfor straff. Les kronikken her!
Bilde er hentet fra: http://www.minervanett.no/en-stralende-suksess/ 

13. mai 2015

Mange tusen flyktninger til lille Norge?

Bildet er hentet fra Aftenposten sin side
De siste 15 årene har hele 22.000 mennesker mistet livet i forsøk på å ta seg sjøveien til Europa, og bare i fjor døde 3400 flyktninger i Middelhavet. Hvilket ansvar har vi for andre menneskers liv?

17. apr. 2015

Nå skal Hellas skal ut av Eurosonen- hva vil skje?

Drakmer er trolig tilbake om kort tid. Mye tyder nemlig på at Hellas vil trekke seg ut av EU og Eurosonen. Hellas klarer ikke å betjene gjelden og møter lite velvillighet fra IMF og den Euopeiske sentralbanken. I EU er også tålmodigheten blitt liten.

15. apr. 2015

Mikroplast: fra din tannkrem til din middag

Det finnes i dine kosmetikk- og pleieprodukter, du har det trolig i tannkremen din og når du vasker klær som inneholder plastfiber skylles det rett ut i naturen.

7. apr. 2015

Hva skal erstatte oljeinntektene og jobbene som forsvinner?

Oljealderen er straks over. Ja, jeg vet at det er en drøy påstand og sikkert provoserende for de mange tusen menneskene om nå er uten jobb i petroleumssektoren.
Vi har hele tiden fått høre at Norge skal leve av olje i flere tiår til.

29. mar. 2015

Hjelpen ingen vil gi

Jeg er i Bergen på påskeferie og ser ut av vinduet fra mammas leilighet. Der ser jeg en ung mann som graver i søpla for å finne noe av verdi. Han tar ut søppel i store mengder, det blir rot i hele gaten- men rydder opp etter seg etterpå. Han fant ingenting. Jeg drar ut for å snakke med han og tilby hjelp.
Han er fortvilet og spør retorisk:

" Hva vil myndighetene at jeg skal gjøre? Jeg er avhengig og har ikke penger til å kjøpe Megafon (Gateavisen i Bergen). Jeg vil ikke gjøre innbrudd eller stjele av noen. Jeg har ingenting."

Det er et godt spørsmål. Hvorfor lar vi unge mennesker lide og bli så desperat at de må lete i søpla for å få penger til noe de er avhengig av?
Hvorfor har vi godtatt at flere dør hvert år av overdose?
Hvorfor er det så vanskelig for oss å gi dem et verdig liv?
Et liv der de kanskje er avhengig av et rusmiddel resten av livet,- men som er hundre ganger bedre enn livet de lever nå. Et liv med respekt der de kan komme seg unna gaten og bruke dagen på noe annet enn å jakte på stoffet sitt?

Nå må vi ta et ansvar sammen. Vi må gi hjelp og slutte å dømme. Vi må lære av erfaringer fra andre land.Det betyr at vi må ha en NY ruspolitikk i Norge, vi må gjøre noe annerledes enn i dag for å få andre resultater (!).

Noen forslag vi må vurdere:
Behandling fremfor straff og avkriminalisering av bruk (Lik Portugal-modellen)
Heroinassistert behandling
Lovregulering av rusmidler, som for eksempel cannabis (som vi har med tobakk, morfin, alkohol, ritalin etc.)
Mer forskning på rusmidler og avhengighet
Familiehjelp med større kapasitet og oppfølging
Bedre bolig og jobbtilbud etter behandling
Lavterskel psykologtilbud i skolen
Bedre oppfølging av dem som dropper ut av skolen
Mer forskning på risikogrupper (som ADHD) og rusavhengighet

Lær mer, vit mer:

Les min kronikk i Adressa om dagens ruspolitikk her

Les min kronikk om regulering av MDMA her!

For mer om heroinassistert behandling, se her!

Anbefaler også denne saken fra Aftenposten om regulering av cannabis

23. mar. 2015

Hvordan ser oljefondets beholdning ut?

Hvor mye har Statens Pensjonsfond Utland (SPU) investert i  fossil energi? Hvor plasseres resten av formuen?

10. mar. 2015

Hvordan vet vi at mennesker har påvirket klima?

Hentet fra: http://climate.nasa.gov/evidence/
Hvordan vi med stor sikkerhet vite at mennesker har påvirket klima? Det skal jeg forsøke å svare på så enkelt som mulig her!

27. feb. 2015

Er likestilling kvinners rett til spesialbehandling?

Bildet er hentet fra www.veltalt.com
Jeg er blitt lei av diskusjoner om hvor trist det er at kvinner tjener mindre sammenlignet med menn, at det ikke er nok kvinner som sitter i lederstillinger/ i styrer eller der hele likestillingsdebatten når sin lavmål:
om rosa lego er dårlig for likestillingen eller ikke. Nå er det på tide å løfte debatten om likestilling opp til et høyere nivå.

14. feb. 2015

Oljefondet som klimaredskap?

Er valget mellom profitt og miljøfokus, eller er det mulig å tjene på miljøvennlige investeringer?

27. jan. 2015

Norge kan bygge baser på månen og sende mennesker til Mars!

Romforskning har skapt nye markeder og ny teknologi som har endret våre liv for alltid. De store visjonene om å få mennesker på månen eller sende roboter til Mars er for lengst blitt til virkelighet.

Hvor skal neste reise gå og hvilken nasjon kan gå i førersete for menneskehetens nye oppdagelser?

26. jan. 2015

Skal vi bry oss om at iskanten flyttes?

Regjeringen har definert iskanten til å være lengre nord, slik at oljeminister Tord Lien kan slippe oljeindustrien til lengre nord enn noen gang tidligere. Dette er i strid med både Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt sine tidligere anbefalinger, og uten et oppdatert faglig grunnlag for å unngå særlig sårbare områder. Er det noe stort problem da, tenker du kanskje?

Salg og produksjon av MDMA må legaliseres. Les hvorfor!

Rusmidler som MDMA er ikke forbudte fordi de er farlige, men de kan være farlige fordi de er forbudte. Dagens politikk øker risikoen for unødvendige dødsfall og bidrar til å opprettholde en farlig ruskultur.