26. jan. 2015

Skal vi bry oss om at iskanten flyttes?

Regjeringen har definert iskanten til å være lengre nord, slik at oljeminister Tord Lien kan slippe oljeindustrien til lengre nord enn noen gang tidligere. Dette er i strid med både Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt sine tidligere anbefalinger, og uten et oppdatert faglig grunnlag for å unngå særlig sårbare områder. Er det noe stort problem da, tenker du kanskje?

Greenpeace Norge har gitt en meget oppklarende forklaring på hva som faktisk skjedde, men her er en forkortet versjon. Dette bildet viser hvor miljøministeren mener at iskanten skal gå. Det rutete nettet er områder som Stortinget har åpnet for petroleumsaktivitet, mens den blå streken midt på er hvor Tine Sundtoft mener at iskanten går nå. Dermed kan det virke som det ikke er noen konflikt.Så her trengs det litt bakgrunn for å forstå hvorfor dette er kontroversielt, og den forklaringen finner man hos Greenpeace. Det finnes nemlig et kart til. Det ble laget av Norsk Polarinstitutt når de ga innspill til oljeministeren om hvor i Barentshavet han skulle slippe til oljeindustrien. Dette kartet:

Dette kartet viser maks isutbredelse for hver måned de siste 30 år og er en del av Norsk Polarinstitutt sitt faglige grunnlag for hvor iskanten går. Når de publiserte dette kartet i April i fjor (2014) frarådet de samtidig oljeboring i områdene som var i konflikt med iskanten.

Tine Sundtoft har nok brukt dette kartet når hun laget sin egen iskantdefinisjon. Men istedenfor å forholde seg til området hvor det nesten ikke finnes is, altså maks isutbredelse, har hun bestemt at det er området hvor det er 30 prosent mulighet for å finne is som er den nye iskanten. Fra et klimaperspektiv blir det stadig tydeligere at eventuelle arktiske olje- og gassressurser aldri kan utnyttes om klimaendringene skal kunne holdes innenfor maksimalt to grader. En tildeling av blokkene i 23 konsesjonsrunde slik som den nå er utlyst, vil derfor stå i fare for å være i strid med Grunnlovens miljøparagraf 112, i følge Greenpeace.

Like etterpå var det flere som gikk ut og sa at det er "naturlig at isgrensen flyttes", det har jo skjedd allerede på grunn av mye is-smelting. Is-smelting som har skjedd på grunn av klimaendringer.. endringer som noen av oss forsøker å redusere omfanget av. Her burde alle mennesker bli redd for konsekvensene,og det er mange av oss også. Men ikke "miljøministeren" vår, hun velger i stedet å bruke anledningen til å åpne for enda mer oljeboring. Hurra for kunnskapsbasert politikk..?


Greenpeace sendte ut pressemelding hvor de sier at Regjeringens ja til oljeleting i iskanten trosser klimaet, samarbeidsavtalen og grunnloven. Her er hva WWF mener (kort filmsnutt)

Hvem bryr seg da? Gjør du?

TIPS: Signer kampanjen for å bremse norsk oljeutvinning og få 100 000 klimajobber nå!
#Broen til Framtiden

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar