27. jan. 2015

Norge kan bygge baser på månen og sende mennesker til Mars!

Romforskning har skapt nye markeder og ny teknologi som har endret våre liv for alltid. De store visjonene om å få mennesker på månen eller sende roboter til Mars er for lengst blitt til virkelighet.

Hvor skal neste reise gå og hvilken nasjon kan gå i førersete for menneskehetens nye oppdagelser?

Se for deg at Norge lansere et nytt internasjonalt romforskningsprogram der vi skal stå i spissen for å finne ny viten og kunnskap på vegne av menneskeheten. Hva med å bygge opp baser på månen vår eller sende mennesker til Mars?

Hvorfor i alle dager skal vi gjøre det, tenker du kanskje?

Her er noen argumenter: 

1. Forskning i og fra rommet er mye mer enn utforskning av verdensrommet. Forståelsen av hvordan klimasystemene, havstrømmer og bevegelsene av jordskorpen er områder som enklest kan bringes videre ved hjelp av romsystemer.

2. Norske forskere er nå ledende i forståelse av hvordan energien strømmer ut fra Solens overflate.
Slik kunnskap er helt nødvendig for å skjønne hvorfor og hvor mye Solens utstråling varierer og hvordan denne påvirker klima og miljø på Jorden. Men uten en forsterket nasjonal satsing vil Norges posisjon ikke kunne opprettholdes, i følge BoAndersen og Roy H. Gabrielsen, direktører ved henholdsvis Norsk Romsenter og Norges forskningsråd ( her.)

2. Vi vet at romforskningsprogrammer har skapt en rekke nye produkter, materialer og teknologi som har hatt en enorm betydning. NASA har for eksempel presentert i gjennomsnittlig over 50 nye oppfinnelser årlig(!) Romfartsorganisasjonene har faktisk egne ansatte som forsker i hvordan vi alle kan dra nytte av romfartsteknologien. Ettersom verdensrommet byr på mange nye utfordringer må vi tenke nytt for å finne løsninger.Dette fører til utviklingen av nye produkter og teknologi som er med på å redde liv og gi nye muligheter. Illustrert Vitenskap har en artikkel om det her. 

4. Norge har lange tradisjoner i utforskning av rommet, stort behov for forskning fra rommet og har gode forskningsmiljøer.
Internasjonalt foregår det veldig mye romforskning i dag som er ekstremt viktig og spennende, men som Norge dessverre ikke deltar i.

5. Ved å satse på et eget romprogram vil vi kunne tiltrekke oss en rekke forskere fra andre land og bygge opp et enda større kompetansemiljø. Programmet vil også skape en rekke nye arbeidsplasser, noe som er sårt trengt ettersom oljealderen er på siste åndedrag.

 6. Vi trenger et offentlig romprogram for å utforske solsystemet,og Norge er et av få land i verden som har finansielle muskler til å gjøre det akkurat nå. 

7. Menneskeheten har godt av å se sin eksistens i et større bilde.
Kanskje kan økt forståelse av rommet og vår egen planet gjøre oss mer ydmyk og takknemlig over tiden vi har fått på jorden. Kanskje er dette en måte å få øynene opp for hva vi er i ferd med å påføre vår egen eksistens og å oppdage hva vi kan gjøre for å finne bedre levesett og teknologiske løsninger enn de vi har i dag.

En aller siste årsak til at Norge bør gå foran på romforskningen:

Vi er nysgjerrige, vi vil vite mer og vi KAN gjøre det!Les også:

Kronikk: Norge i rommet (anbefales!)
Romforskningen i Norge
Obama hyller Mars-landing
Norsk romforskning
Spinnoff NASA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar