20. des. 2010

Bibel, grunnlov og politikk

Mange rister på hodet av muslimske grupper som får mye politisk makt i et land og politiske ledere som taler om gud og politikk i samme åndedrag. Hvorfor er det så få som reagerer på at vi i Norge gjør akkurat det samme?
Vi har plassert kristendommen i grunnloven, vi har et parti som heter "Kristelig folkeparti" og flere av de andre partiene skriver "basert på de kristne verdier" på hjemmesiden sin. Unnskyld meg, men HALLO?
Hva er "kristne verdier"?? "Du skal ikke drepe, du skal ikke lyve, du skal ikke drive hor"? Hva skiller de kristne verdiene fra de muslimske, de buddistiske, hinduistiske osv? Eller, for den saks skyld, fra humanistiske verdier?

Skal det være lov å argumentere for politiske avgjørelser med religiøse argumenter? Har muslimene lov å starte "Det muslimske folkeparti" eller er det bare ulike kristene grupper som får lov? Kan jeg tilbe det flygende spagettimonsteret og bruke samme religiøse argumentasjonsrekke?
Dersom det bare er lov å bruke kristne argumenter i norsk politikk, hvor er da friheten i det? Er det bare lov å argumentere med ulogiske og fordomsfulle argumenter hvis man er kristen? (Sorry altså,  med all respekt til kristendommen, så er det noen kristne som misbruker religionen grovt.  (Homofili, abort, etc).

Dette er noe som har irritert meg i mange år. Greit nok at kristendommen har et historisk fotfest i Norge, men den ble faktisk påtvunget oss med makt på 1000-tallet. Statskirkeordningen er fra reformasjonens tid i årstallet 1537. Tiden er overmoden for å skape et nødvendig og prinsipielt skille!

Det er prinsipielt uriktig at en stat favoriserer en bestemt tro. Det er avgjørende for statens rolle som fellesskapsarena at alle borgere føler at de behandles likeverdig, uavhengig av livssyn.


Alle livssynssamfunn bør likebehandles fra statens side, og setningen i grunnloven som sier noe om kristne verdier bør strykes og erstattes med gode humanistiske verdier.

4 kommentarer:

 1. Det er stor forskjell på samfunnet vårt fra før og etter kristendommen ble innført. De kristne verdiene er som du sier ikke ulike de humanistiske verdiene, nettopp fordi de legger grunnlaget for de humanistiske verdiene du setter så høyt. Før kristendommen ble innført var Norge et æressamfunn. Blodhevn var vanlig og påkrevd, vi hadde trelldom og undertrykkelse. Ja, du har rett i at kristendommen ble innført med makt, og kirken har utført mange overgrep opp gjennom tidene. Men likevel førte kristninga av Norge til et nytt samfunn med et annet syn på menneskeverd enn tidligere. Det er et ganske dramatisk skille på dette i det før-kristne og det kristne Norge. Så også ellers i Europa.

  De kristne verdier kan oppsummeres i den gyldne regel og nestekjærlighetsbudet, som begge også er eksempler på det du kaller humanistiske verdier. Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, og elsk din neste som deg selv. Dette er gode verdiprinsipper uavhengig av religiøs tilknytning, men det er kanskje naturlig for en nasjon der kirken har vært så sentral i 1000 år at mange velger å omtale det som kristne verdier. Jeg er ikke kristen og har ikke tilhørighet til hverken religiøse eller politiske organisasjoner. Jeg syns dessverre ordet humanistiske verdier har fått en negativ klang som jeg ikke vil heftes ved, fordi det gir assosiasjoner til human-etisk forbund. Det vet jeg også det er mange som er enig i. Det finnes mennesker der ute som like lite vil knyttes til HEF mot sin vilje som til Kirken. Så finn et godt begrep som ikke gir assosiasjoner til noe tros- eller livssynssamfunn. Hva med moderne verdier?

  Jeg skjønner at du gjerne vil argumentere for et skille mellom stat og kirke, og det kan helt sikkert gjøres. Men ikke med den argumentasjonen du legger for dagen her. Og husk: vit hva du snakker om. Argumentasjonen din bærer noe preg av å være styrt av følelser og av mangelfull kunnskap både om historie og om begreper innenfor religion, livssyn og etikk. Det fungerer for de som allerede er enig med deg. Men du vil tape med en sånn argumentasjon mot en opposisjon.

  SvarSlett
 2. Hei anonym!

  Takk for kommentar!

  1.Du skriver at de kristne verdiene legger grunnlaget for de humanistiske verdiene jeg setter så høyt. Hva baserer du det på? Det er som du sier likheter mellom såkalte kristne verdier og verdier i ALLE andre religioner. Verdisynet er påvirket av kultur og levestandard, og kristendommen har ulike verdier rundt om kring på kloden. Noen steder er det for eksempel en synd å være homofil, andre steder ikke. Hvor der er en synd henger sammen med kultur, historie, levekår osv., ikke hvor man er kristne eller ikke. I enkelte KRISTNE land i Afrika er omskjæring av jenter et viktig religiøst ritual. Verdiene blant kristne er altså ikke lik. Du skriver videre "likevel førte kristninga av Norge til et nytt samfunn med et annet syn på menneskeverd enn tidligere". Hva baserer du dette på? Det er ikke kristendommen som har skyld i at vi nå endelig har godtatt at det for eksempel finnes homofile i Norge eller at kvinner er like mye verdt. Kristendommen var i middelalderen mer kvinneundertrykkende enn islam på samme tid.

  Det finnes ingen grunnlag for å si at kristendommen har gitt oss et bedre menneskesyn.


  2. Du bruker også en argumentasjonsteknikk som ikke er så fin når du skriver "Og husk: vit hva du snakker om. Argumentasjonen din bærer noe preg av å være styrt av følelser og av mangelfull kunnskap både om historie og om begreper innenfor religion, livssyn og etikk."

  Kan du gi noen eksempler på dette? Hvor er det jeg ikke har nok kunnskap? :)

  SvarSlett
 3. Hei! :)

  1. Jeg snakker ikke om det kristne verdisynet rundt om i verden. Det er omtrent like mange kristne konfesjoner som det fins troende, så hvorfor skulle jeg det? Det er komplisert nok i Norge, men hvis vi forholder oss til det offentlige så er det naturlig å knytte det til DNK's verdisyn.
  Det kristne verdisynet _i Norge_ er i stor grad grunnlaget for det humanistiske verdisynet vi har. Samtidig er det ingenting som oppstår i et vakuum, og vi er selvsagt påvirket av bevegelser utenfra. Men i opprinnelsen er vårt verdisyn et resultat av et paradigmeskifte, mer om det under 2. Jeg er enig i at det er ekskluderende i vårt multikulturelle samfunn å bruke begrepet "kristne verdier", jeg påpeker at "humanistiske verdier" er blitt et like ladet ord som mange ikke vil identifiseres med, nettopp fordi HEF dessverre har "tatt monopol" på det.
  2. ”Det finnes ingen grunnlag for å si at kristendommen har gitt oss et bedre menneskesyn. ” Dette utsagnet oppsummerer problemet, det er her jeg mener det er en mangel på kunnskap.
  I førkristen tid hadde vi en aggressiv krigerkultur, vikingekulturen, et samfunn som var basert på helt andre verdier og normer enn nå. Med innføringa av kristendommen ble denne kulturen radikalt endret. Det ble slutt på å reise viking, det ble slutt på blodhevn og på å ta friller og treller. Æresbegrepet som sto like sterkt her da som det gjør i andre kulturer nå, fikk et annet innhold/forsvant. Barn ble ikke lenger båret ut hvis man ikke kunne ta seg av dem. Senere fikk vi den første organiserte fattigforsorgen i kristen regi. Det var også kirken som sørget for de første skolene, kirkeskoler og allmueskoler, og gjorde sånn sett en kjempeviktig jobb for det daværende samfunnet. Kirken gjorde lesing og skriving til allemannseie. Kristninga i seg selv var brutal og utvilsomt helt i strid med alle de kristne verdiene. Men i det samfunnet som vokste fram i kjølvannet av dette paradigmeskiftet ligger en spire til den moderne nasjonen Norge. Dette er både Norgeshistorie og religionshistorie.
  Kirken har som du sier dessverre begått overgrep og overtramp gjennom alle tider. Det har (slik jeg ser det) imidlertid ikke noe med det kristne verdisynet å gjøre, men om maktmisbruk, manglende endringskompetanse og fremmedfrykt. Og Bibelen er en gang formulert på en sånn måte at den kan tolkes på mange måter. Spesielt om den bare er skrevet på et språk presteskapet forstår! Takk og lov for reformasjonen og modernisering. :p
  Det rådende kristne verdisyn i Norge i dag baserer seg først og fremst på den gyldne regel og nestekjærlighetsbudet, og det vil være vanskelig/umulig for en kristen i dag å argumentere for noe som strider med disse.
  Kunnskap om hvor vi kommer fra er grunnlaget for hvor vi skal. Derfor er det viktig å bære historien med seg. Nå er det ikke så vanlig og viktig at hvermannsen vet hva som skjedde for 1000 år siden. Jeg oppfattet det bare som om du mener at kirken ikke har bidratt med noe positivt, og reagerte umiddelbart på det.
  En mer kunnskapsrik og mindre polemisk argumentasjon (fra begge hold) gjør det lettere for velgerne å avgjøre. Skal man argumentere på punkter om hvilke overtramp kirken har gjort historisk må man jo også inkludere hele historien. Kanskje er ikke historiske argument veien å gå i det hele tatt? Hvilken funksjon har kirka i dag? Hvilken profil skal Norge ha? Uansett, kunnskapsrike politikere gir en mer interessant debatt og større frihet for velgerne.
  Innlegget ditt kan fort få deg ut i en diskusjon der du er på utrygg grunn, derfor er det lurt å veie sine ord. Jeg er heldigvis ingen politiker og slipper å passe på slikt. Men for deg, det ER viktig å vite hva man snakker om. Og doble spørsmålstegn/utropstegn og ”HALLO?” er uttrykk for følelser som gir leseren inntrykk av et emosjonelt utbrudd. Små ting som utgjør stor forskjell i en tekst.

  Lykke til med videre skriving! :)

  SvarSlett