23. des. 2010

Fortjener Wikileaks å eksistere?


I den siste tiden har norske og utenlandske blogger, aviser, tv-sendinger og andre medier vært opptatt av Wikileaks-slippene og alt oppstyret rundt Julian Assange. Her får dere litt informasjon og argumenter for og i mot denne måten å dele informasjon på.


Først, hva er Wikileaks?

Wikileaks er et whistleblower-nettsted som publiserer lekkede dokumenter fra styresmakter og andre organisasjoner, og samtidig holder kildene anonyme. Det blir finansiert av private donorer, som alle er anonyme, og tar ikke imot penger fra statlige myndigheter eller store selskaper. De har 5 ansatte og over 1000 medarbeidere. Den 25. juli 2010 ga WikiLeaks 91 731 dokumenter til The Guardian, The New York Times, og Der Spiegel. Dokumentene var relatert til krigen i Afghanistan fra januar 2004 til desember 2009, og beskriver enkelthendelser som beskytning av egne soldater og angrep på sivile. Lekkasjens omfang ble av Julian Assange sammenlignet med avsløringen av The Pentagon Papers på 1970-tallet. Dokumentene ble offentliggjort den 25. juli 2010. (Wikipedia)

Wikileaks har hatt en viktig rolle som samfunnets "vaktbikje" eller "overvåker" ovenfor styresmakter, store selskaper og andre organisasjoner de siste årene. De har avslørt mer grums på noen måneder enn det tusenvis av journalister har klart på en årrekke. De selskapene og styresmaktene som har hatt et stort sprik mellom hva de har kommunisert og hva de faktisk har gjort, har plutselig risikert at informasjon blir lekket ut og at de får et dårlig omdømme. I værste fall kan informasjonen skape konflikter og mistillit mellom land, internt i et land og mellom organisasjoner og deres interessenter. Mange vil argumentere for myndighetenes rett til å ha informasjon hemmelig for å sikre landets sikkerhet og at det ikke er alt resten av folket har godt av å vite. Jeg er enig i de argumentene, men mener at vi også bør ha rett på å få vite det når våre folkevalgte opptrer uetisk, bryter landets lover eller opptrer uten samsvar med det de har sagt at de skal gjøre. Wikileaks og andre granskende medier kan på den måten ha betydning for demokratiet vårt. Vi burde ha krav på å få vite sannheten om store beslutninger og hendelser for å kunne gjøre kloke valg når vi skal velge hvem vi skal stemme på.

Under er ti argumenter for Wikileaks, hentet  og oversatt fra Free nuts:

1. Ingen har blitt skadet av WikiLeaks
Siden WikiLeaks bare publiserer og kommenterer dokumenter som er lekket fra myndigheter og store organisasjoner, er ingen enkeltperson blitt skadet på grunn av et utgitt dokumentet. Som Julian Assange sa:
"WikiLeaks har en fire-års publisering historie. I løpet av den tiden har vi forandret hele regjeringer, men ikke en eneste person, har så vidt man kjenner til, blitt skadet."


2. WikiLeaks er lovlig
Hittil har WikiLeaks ikke brutt noen lover i noen land eller områder, og ingen regjering har saksøkt Julian Assange på grunn av WikiLeaks.

3. WikiLeaks er ikke de eneste
Hittil har det vært mer enn 1300 nettstder som speiler WikiLeaks, noe som betyr at folk kan få tilgang til WikiLeaks via mer enn 1300 domener eller IP-adresser, og antallet nettsteder vokser hver dag.

4. WikiLeaks er ikke den eneste leter etter grums
I tillegg til WikiLeaks har The Guardian, The New York Times, Der Spiegel og enkelte andre medier også  lekket ut dokumenteter, men bare WikiLeaks får skylden av noen regjeringer.

5. Assange var ikke arrestert for WikiLeaks
Assange ble arrestert, ikke for hans nettside, men for påståtte seksuelle overgrep mot damer som han hadde vært til sengs med. Han nektet og mente det hele var en svertekampanje organisert av USA. Uansett hva som er sannheten der så vil ikke Assange sitt personlige liv påvirke ytelsen til WikiLeaks.


6. Folk vil vite sannheten
Sannhet forandrer verden, og folk ønsker å vite sannheten. Slik kan de få vite hvor skattepengene deres har blitt brukt, hvordan deres regjeringer har utført sine oppgaver, om uskyldige mennesker i krig, og eventuelle andre sannheten om deres land, regjeringer og store organisasjoners bruk av makt.

 
7. Store deler av internettsamfunnet støtter WikiLeaks


8. Internett må fortsatt være utenfor statlig kontroll
Regjeringene kan be sin nasjonale selskaper om å stoppe virksomheten med WikiLeaks, men de kan ikke kontrollere internett. Når domenet ble drept, endret WikiLeaks en ny en, Når PayPal, Vista, og MasterCard var frosset, kunne folk også kan donere via bankoverføring, post og ved  å skaffe seg et nytt kredittkort.
Når en nettside av WikiLeaks var blokkert eller slått av, ble
mer enn 1000 andre gjennomførbar speil opprettet.

9. Selv hackere støtter WikiLeaks
Noen hackere har angrepet PayPal, Vista, MasterCard og noen andre nettsteder som straffet WikiLeaks eller Julian Assange, som ikke er edle-minded, men viser sin støtte. Wikileaks er derfor svært mektig og har mange tilhengere.

10. Å handle på en dårlig måte bør straffe seg, selv om man har mye makt 

WikiLeaks er et lovlig nettsted som forteller sannheten, og sannheten skader ikke noe enkelt organ. Det handler om kraften i gode, og kraften i det onde som prøver å skjule sannheten.

Usikker på hva du mener om Wikileaks? Les mer på denne bloggen! 

* Se et youtubeklipp her om "hvorfor media burde stå opp for Assange" :
http://www.youtube.com/watch?v=zMMla9wAOxo

eller se Assange fortelle hvorfor vi trenger Wikileaks:
http://www.youtube.com/watch?v=bVGqE726OAo


Min foreløbige konklusjon er at myndigheter må få ha informasjon hemmelig, men når lovbrudd begås av myndighetene selv, eller stor urett begås, da er det bra at noen har mot nok til å gi beskjed slik at vi får informasjon om dette. Sannheten må få komme frem. U
skyldige mennesker har blitt drept av stater, maktpersoner har begått urett og myndigheter har forsøkt å dekke over hendelser som strider i mot landets egne lover. Såkalte whistleblowers (varslere) som lekker informasjon bør kunne få gjøre dette anonymt, slik at de slipper straffeforfølgese og informasjonen kommer ut. Vi trenger uavhengige medier som kan avdekke kritiske forhold, og jeg tror Wikileaks, eller lignende organisasjoner vil fortsette å ha en slik viktig rolle i fremtiden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar