12. des. 2010

Stopp datalagringsdirektivet!

Regjeringen (AP) vil innføre det omstridte datalagringsdirektivet og går inn for 10 måneders lagring av trafikkdata. Dette vil være det mest omfattende overvåkingsregimet i moderne historie. Dette betyr at staten vil overvåke informasjon om hvem du snakket med, når du gjorde det, og hvor du var da du snakket i mobilen eller sendte en SMS. Argumentene for er at politiet lettere vil stoppe kriminelle, men erfaringene fra Tyskland som allerede har innført dette viser at det ikke stemmer. De kriminelle kan lett unngå at data blir lagret ved å bruke andre nettlesere, telefonkiosker, internettkafeer, androidtelefoner osv.

Direktivet vil være kostbart å innføre og er som sagt alt for enkelt å omgås.(Se min oppskrift på hvor enkelt det er å slippe overvåkingen et annet sted i bloggen). De som har kriminelle hensikter vil dermed kunne slippe unna overvåkingen, og staten ender opp med å bruke masse penger på å overvåke uskyldige mennesker. Dette er informasjon som kan bli, og nesten helt sikkert vil bli, misbrukt en dag. Ingen informasjon er hundre prosent trygg, noe Wikileaks beviser.

Justisministeren lover at trafikkdataene vil bli forsvarlig sikret, samtidig som han ignorerer alle advarsler fra IT-ekspertene som jobber innen dette fagfeltet. WikiLeaks-saken avslører at det ikke er noe som heter “sikker lagring”, og at data alltid vil kunne komme på avveie. Norges Datatilsyn har gått i mot dette direktivet, sammen med de fleste andre politiske partier(Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har tatt dissens i saken. Venstre, Frp og KrF har for lengst sagt nei til direktivet)

Dersom AP skal få dette gjennom er de avhengig av Høyre. Dessverre har Høyre- som har en tradisjon for å stå på enkeltindividets side, valgt å si ja til et direktiv som setter samtlige individer under statlig kontroll.

Vis din motstand mot overvåkingsdirektivet her: http://stoppdld.no/om-initiativet/slutt-deg-til/

Se film om hvorfor DLD bør stoppes:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar