12. des. 2010

Sats på å ha gode lærere!

Det hjelper ikke med gratis frukt eller flere timer på skolen dersom vi ikke har lærere som kan fagene sine . Dersom vi skal ha verdens beste skole må vi sørge for verdens beste lærerutdanning.

Den norske skole har hatt en bratt utvikling de siste årene. Desverre har kurven bare pekt en vei: nedover. Utallige undersøkelser viser at det står sørgelig dårlig til med kunnskapsnivået til norske elever.

En god offentlig skole er viktig på veien mot framtidens kunnskapssamfunn. I skolen legges en viktig del av grunnlaget for kunnskap og kompetanse som er avgjørende for framtidens verdiskaping i Norge. Det er uakseptabelt at det utdannes kull på kull med elever som mangler tilfredstillende kunnskaper i  viktige fag som matte, norsk eller samfunnsfag. Her må det gjøres noe, og det må gjøres noe nå. Desverre har det blitt innført så mange nye reformer og mislykkede forsøk på å gjøre skolen bedre de siste årene at mange lærere har mistet motivasjonen til endring.

Skolens viktigste oppgaver er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på deg selv.  I følge Professor John Hattie er bedre lærere helt avgjørende for gode resultater i klasserommet. (Se:  http://www.forskning.no/artikler/2009/januar/207552) Hvorfor fokuserer da Høyre så mye på flere timer på skolen? Det hjelper ikke med flere timer på skolen med dårlige lærere. SV prater høyt om gratis frukt. Gratis skolemat og frukt høres bra ut, men de mener vel ikke at det er det viktigste grepet Norge kan gjøre for å få en bedre skole?

Vi i Venstre mener at vi må ha flere gode lærerne. Det gjøres blant annet ved å øke opptakskravene på allemennlærerutdanningen (4 eller bedre i norsk og matematikk), innføre systematisk evaluering av lærere slik at lærere kan få tilbakemelding på sitt arbeid og øke statusen til læreryrket.

Det må fokuseres mer på lærerenes kompetanse, pedagogiske evner og respekt i klasserommet. 

Vi må få flere lærere med høyere utdannelse. Venstre vil derfor gjøre det mer økonomisk attraktivt for mastergradsstudenter å jobbe som lærer, for eksempel ved å redusere studeigjeld eller motta stipend mot at man forplikter seg til å jobbe i skolen en viss tid. Vi må innføre en ordning med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunn- og videregående skoler; et kompetanseår der de kan forbedre og oppdatere seg faglig.

Det skal være spennende og utviklende å være lærer. Man skal være stolt  over yrket og motta respekt fra sine elever og studenter. Elevene ønsker også en sterk lærer som er bestemt, kan det han/hun underviser i, klarer å beholde roen i klasserommet, skaper engasjement, er oppdatert på sine fagområder og som stiller krav til dem. Forskningen har allerede vist at gode lærere er viktigere enn både frukt, skolemat, flere timer eller at man får mulighet til å gjøre leksene på skolene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar