26. des. 2011

Fra tillit til økt statlig kontroll

Det er mange som vil straffe de menneskene som misbruker våre velferdsordninger. Arbeidsdepartementet vil gi Arbeids- og velferdsetaten (NAV) økt kontroll og makt for å avdekke misbruk. Dette høres greit ut, spørsmålet er bare om vi er bevisst på konsekvensene av en slik kontrollpolitikk?

5. des. 2011

Vi må investere mer i Norge!

Overgangen til en lavkarbonøkonomi krever en enorm omstilling, og da er det absurd at Norge med verdens største oljefond ikke investerer mer  i verdiskaping her hjemme. Det handler om å skape fremtidens arbeidsplasser, og om å investere i verdier her hjemme som ikke skaper inflasjon.

3. des. 2011

Gi funksjonshemmede rett til individuelle dagtilbud

Dagtilbudet til funksjonshemmede ble kraftig beskåret som følge av underskuddet de rødgrønne partiene påførte Trondheim i 2008. Venstre vil ikke godta at funksjonshemmede får et dårligere tilbud som følge av behov for sparing.

24. nov. 2011

Venstre prioriterer de som trenger oss mest

Venstre har i samarbeid med Høyre og Pensjonispartiet laget et budsjett for 2012. Her kan du lese hva vi prioriterer.

3. nov. 2011

Et festmåltid med en bismak

Bildet er hentet fra The Guardian
I dag slapp The Guardian nyheten om at verdens CO2 utslipp har steget med 6% fra 2009 til 2010 (!). Samtidig kjører Statoil følgende annonse på db.no: "De nye store oljefunnene vil glede mange, ikke minst våre barnebarn". Hvem skal ta ansvar?

21. okt. 2011

Et valg mellom pest og kolera? Hvem kan Venstre samarbeide med?

Venstre er et sosialliberalt parti i vekst. Nye, engasjerte og ofte høyt utdannende mennesker melder seg inn i Venstre  og jeg ser mange som engasjerer seg i saker som personvern, et skille mellom stat og kirke, en offensiv satsing på forskning og fornybar energi, en smartere og mer human ruspolitikk og et fritt internett. Spørsmålet er nå: hvilken strategi bør vi velge ved kommende valg for å få mest mulig gjennomslag for vår politikk og appelere til større deler av befolkningen?

25. sep. 2011

Bistand må brukes på rett måte

Bildet er hentet fra Emmausfredrikstad.se
Norsk bistand er i dag er alt for lite fokusert på næringsutvikling, som er en forutsetning for utvikling og skatteinngang, og som gjør det mulig å bli uavhengig av bistand i framtiden.

16. sep. 2011

Reduser særinteressenes makt!

Det store mangfoldet av organisasjoner i Norge bidrar til samfunnsutvikling og samfunnsdebatt. De store næringslivs- og yrkesorganisasjonene har likevel gradvis fått uforholdsmessig stor makt, og mange som ikke deltar i disse har vanskelig for å nå fram.

13. sep. 2011

Hvorfor vil vi ikke forhandle med de rødgrønne i Trondheim?

Etter det gode valgresultatet i går gikk det kort tid før Rita Ottervik (ordfører i Trondheim) ringte til lederen for Trondheim Venstre for å invitere til forhandlinger med de rødgrønne. Krf har allerede sagt ja og blir trolig med i det rødgrønne samarbeidet. Lurer du på hva Trondheim Venstre svarer?

Nå begynner arbeidet!

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM HAR STEMT PÅ VENSTRE over hele landet og selvfølgelig en ekstra takk til de  personene som stemte på meg. Jeg skal gjøre mitt beste for å tjene dere, miljøet og felleskapets interesser i de fire årene jeg har fått i bystyret. Nå har jeg fått vite at jeg skal få representere Venstre i Helse og omsorgskomiteen og at jeg får bli førstevara til Jon i formannskapet. En egen intern komité inne helse og omsorg vil bli opprettet der flere medlemmer i Trondheim Venstre kan bidra. Meld gjerne din interesse til meg direkte.

Jeg håper så mange som mulig vil kontakte oss for å påvirke deres egen hverdag i Trondheim.
Vi politikere er avhengig av gode innspill og ideer, vi er aldri bedre enn resten av laget og de borgerne som påvirker oss. Jeg vil jobbe for å styrke laget internt, bli flinkere til å kommunisere hva vi oppnår og hvem vi samarbeider med når. Ta gjerne kontakt i tiden fremover.

8. sep. 2011

Kvalitet fremfor kvantitet: Folk først

Rita Ottervik skryter av det hun kaller for full sykehjemsdekning og det rødgrønne utstillingsvinduet. Jeg lurer på når borgerne er klar for å åpne vinduet og ta tak i alt som skjuler seg bak det, som manglende fokus på kvalitet og bemanning i kommunens eldreomsorg.

Billigere nattbuss i trondheim

Trondheim Venstre går inn for dagtakst på nattbussen. Dette er et nødvendig grep for å gjøre Trondheim til en attraktiv, tryggere og mer miljøvennlig by. Det er også spesielt viktig for ungdom, som er avhengig av et godt og billig kollektivtilbud for å kunne nyte Trondheim på nattestid.

Vi ønsker innovasjon og nyskaping i det offentlige


I fremtiden er vi avhengig av nye innovative løsninger og ny teknologi for å takle noen av de utfordringene blant annet en stor eldrebølge fører med seg. Trondheim Venstre er bekymret over Trondheim kommunes manglende vilje til å delta i innovasjonsamarbeid for å modernisere den offentlige sektor.

4. sep. 2011

Trondheim Venstre vil ha en åpen og kommuniserende kommune

Bildet er hentet fra adressa.no
Flere kommuner bruker i dag sosiale medier, men de færreste benytter seg av mulighetene som ligger i sosiale medier, nemlig muligheten for dialog fremfor enveiskommunikasjon. Trondheim kommune bør i større grad benytte ny teknologi for å stimulere til mer politisk  engasjement og deltakelse blant byens borgere.

1. sep. 2011

Rett til plass på ettårsdagen!

Hentet fra http://www.hninfo.no/node/147402
I dag har vi en regel som sier at barn som blir født før 1. september har lovfestet rett til barnehageplass. Barn som blir født etter 1. September er derimot ikke sikret rett til barnehageplass til neste år. Denne regelen fører til at småbarnsforeldre føler seg diskriminert.

31. aug. 2011

Lar du deg kjøpe av enkel retorikk og gaver?

Bildet er hentet fra Vg.no
Er du blant dem som heller lar deg kjøpe av enkel retorikk og gaver i stedet for å sette deg inn i politikken til de ulike partiene? Da oppfordres du herved til å gjøre en innsats for demokratiet og styringen av Norge: Vit hva du stemmer for og for hvem de ulike partiene jobber for.

21. aug. 2011

19. aug. 2011

Kutt i skjemaveldet!

For Venstre er det et politisk mål at det skal være enkelt å starte, drive og eie næringsvirksomhet i Norge. Derfor mener vi det må innføres et regelråd som har som mandat å skape et mer effektivt regelverk.

10. aug. 2011

Provosert av Den Norske Kirke

Flere nordmenn rapporterer at de fremdeles står oppført som medlem av Den Norske Kirke selv om de gjentatte ganger har meldt seg ut, og på tross av at de verken er døpt eller har hatt en tilknytning til kirken. Jeg synes det er provoserende at staten skal ta valget for oss om vi skal tilhøre et trosamfunn eller ikke, og at enkeltmennesker må kjempe for å bli utmeldt.

8. aug. 2011

Bruk stemmeretten din!

22.juli ble det utført et grusomt angrep på hele det norske demokratiet. Uskyldige mennesker ble brutalt drept av en terrorist som gjorde sitt ytterste for å kvelde de idealene vårt folkestyre er tuftet på. Svaret det norske folket har gitt har vært økt tilstrømming til ungdomspartiene og en felles kamp for våre viktigste verdier. Over 71 000 mennesker har i skrivende stund meldt seg på arrangementet ”Rekordstor valgdeltagelse er mitt svar” på Facebook. Jeg håper flere ser verdien av å påvirke gjennom å bruke stemmeretten sin ved kommende valg.

1. aug. 2011

Sammen er vi sterkere

Fredag 22.juli 2011 ble hele Norge rammet av en uendelige ondskap som har sjokkert en hel verden.
Vi mistet unge liv som aldri kan bli erstattet. Mennesker som skulle være med å forme fremtiden vår, og som aldri skulle oppleve en slik grusomhet - ble henrettet foran øynene våre. Mange av dem som overlevde vil slite med bilder i hodet som er vanskelig å erstatte. Det var som et tungt teppe bredte seg over landet vårt og tok pusten fra oss. Et lite øyeblikk var håpet borte. Tomhet, sorg og maktesløshet var igjen.

12. jul. 2011

Skill religion og politikk

Mange rister på hodet av muslimske grupper som får mye politisk makt i et land og politiske ledere som taler om gud og politikk i samme åndedrag. Hvorfor er det så få som reagerer på at vi i Norge gjør akkurat det samme?

6. jul. 2011

Etikk også for statslån

Torgrim Roll, tidligere ansatt i Norges Bank Investment Management, og jeg, andrekandidat for Trondheim Venstre, har en kronikk på trykk i Dagens Næringsliv i dag, 06.juli 2011. Dersom du ikke har fått kjøpt avisen kan du få lese alt sammen her.

4. jul. 2011

Gi rusavhengige behandling, ikke straff

Hentet fra nrk, se dokumentaren om Knut Olav her
Narkotikapolitikken må bort fra dagens forbudsregime med fokus på fordømmelse og straff til å basere seg på empiri og vitenskaplige bevis.

24. jun. 2011

Staten kjører bulldoser over grundere

Staten skal legge til rette for bedrifter, ikke være en problemskaper.
Dessverre er det slik at vellykkede foretak i Trondheim nå står i fare, fordi staten ikke vil se at det skapes kvalitet utenfor det offentlige tilbudet. Dette rammer både brukerne av tilbudet, grunderne og de ansatte hardt.

18. jun. 2011

Får vi nok velferd ut av kronene som brukes i Norge?

Bilde er hentet fra Under Dusken
AP strør i disse dager rundt seg med brosjyrer som kommuniserer "Mer velferd i stedet for skattelette". Dette er smart retorikk som treffer mange, men som jeg mener er en uheldig forvridning av virkeligheten. Velferd måles ikke i hvor mye penger som brukes, men i opplevelsen menneskene som er avhengig av systemet får.

13. jun. 2011

Se dem som trenger oss mest !

Bildet er lånt fra trygtly.no
Trondheim Venstre er opptatt av å se enkeltindividene i systemene. Selv om den moderne storbyen preges av velferd og velstand, er det mange grupper som faller utenfor. Disse trenger en styrket innsats fra samfunnet. Mange opplever hjelpeapparatet som vanskelig tilgjengelig og trenger omsorg og respekt, mer enn analyser, rigide regler og skjemavelde.

Fremtiden krever bærekraftige bygg!

Bygninger er årsaken til omkring 40% av de globale klimautslippene, og representerer et av de
Varmetap fra vanlig hus (venstre) og passivhus (høyre).
Foto: Wiki Commons
 satsingsområden som har størst potensial for lønnsommme klimareduserende tiltak.
Venstre ønsker en mer offensiv politikk på dette området, der det blant annet satses mer på forskning, økonomiske støtteordninger og forskriftsendringer for å stimulere til mer energieffektive bygg.

7. jun. 2011

La asylsøkere og papirløse innvandrere få jobbe!

Norge nekter å la asylsøkere få midlertidig arbeidstillatelse mens de er i landet, i frykt for at det skal bli enklere for dem å få opphold og at dette er en "belønning". Venstre mener at det er positivt om de kan bidra til samfunnet mens de er her, spesielt ettersom ventetidene er blitt så lang. Noen asylsøkere kan ikke returneres og blir i landet i årevis uten å kunne bidra i samfunnet. Hele bystyret i Trondheim har sagt seg enig i at papirløse innvandrere må få mulighet til å jobbe. Nå tar Venstre dette opp til debatt over hele landet.

5. jun. 2011

Ta de eldre på alvor!

Respekt for ulike ønsker er grunnlaget for verdighet i eldreomsorgen. Derfor vil Venstre arbeide for at de eldres behov settes først, der det tilbys et vidt spekter av pleie- og omsorgstjenester i kommunen som de eldre kan velge mellom.

22. mai 2011

Ta klimaendringene på alvor!

Ola Elvestuen fra Venstre (V) vil at staten
skal belønne byer som er flink til å legge til rette for sykkel.
Mye kraftigere tiltak må iverksettes dersom Norge skal klare å nå målet om å redusere innenlandske utslipp med 20 prosent innen 2020 som lovet.
Det har Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, konkludert med i rapporten om av den norske miljøpolitikkensom nylig ble lagt frem. Hva bør gjøres?

19. mai 2011

Miljøvennlige biler må bli billigere!

Vi i Venstre mener at det skal lønne seg å velge mest mulig miljøvennlig, også når det gjelder kjøp av bil. Dagens avgiftsordning favoritiserer enkelte teknologier over andre, i stedet for å se på hvilke biler som er minist belastende for miljøet. Se for eksempel en sak i nettavisen her. 

Verdiskaping for fremtiden

Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor trenger vi en regjering som støtter innovasjon, småbedrifter og som satser skikkelig på forskning.

11. mai 2011

Dette innlegget må dere lese: Norge trenger arbeidsinnvandring

Dette er et innlegg hentet fra lederen i Adressa, som jeg likte så godt at jeg legger det ut på bloggen min:

Det er et stort behov for å stramme inn kravene for å få trygd og andre velferdsytelser.

7. mai 2011

Det koster for mye å adoptere!

Par som ønsker å adoptere et barn fra utlandet kan forvente seg en lang, kostbar og tidkrevende prosess. Dette vil Venstre gjøre noe med.

4. mai 2011

Religion og politikk

Bildet er hentet fra denne bloggen
Mange rister på hodet av muslimske grupper som får mye politisk makt i et land og politiske ledere som taler om gud og politikk i samme åndedrag. Hvorfor er det så få som reagerer på at vi i Norge gjør akkurat det samme?

3. mai 2011

Folk først!

Venstre er opptatt av alle kommuner skal kunne gi sine innbyggere et godt tilbud, uansett hvor man bor i Norge. Dersom vi skal kunne øke kvaliteten i kommune- Norge må mindre penger brukes på byråkrati og papirarbeid og mer på å heve kvaliteten.

28. apr. 2011

Bruk penger på barna i stedet!

Audun Lysbakken (SV) ønsker å bruke penger på en offentlig evaluering av barnevernet og har satt ned et barnevernspanel og et offentlig utvalg. Vi i Venstre mener vi vet nok allerede. Det er hundrevis av barn der ute som ikke har tid til å vente på utredninger.

16. apr. 2011

Ønsker alle besøkende en god påske!

Bildet er hentet fra: taroretkjerring.no
Hei og velkommen til bloggen min!

Jeg håper at du tar deg tid til å lese litt og gi meg gjerne tilbakemelding på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre. Du kan også kommentere og argumentere mot mine innlegg, det gir meg bare mer innsikt i et tema.

God påske til deg og dine!

10. apr. 2011

Ansvarlige investeringer i statsobligasjoner

Vi anser det som en utfordring å ta tak i at Norges pensjonsfond utland ikke benytter seg av etiske retningslinjene for samtlige av sine investeringer.

Det er ingen etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner i dag, og Norge benytter seg i svært liten grad av påvirkningen man kan ta gjennom eierrollen. Det gjør at flere land har kunnet låne penger av Norge for å bruke dem til krigføring, opprettholdelse av en diktatorstat eller andre formål som ikke er forenlig med norsk utenrikspolitikk eller verdigrunnlag.

1. apr. 2011

Hvem stemmer Venstre?

Nysgjerrig på hvem de aktive i Venstre er og på hvilke folk som egentlig stemmer Venstre?
Anders Lian fra SINTEF/SINVENT holder en engasjerende tale på Venstres landsmøte

Det er ingen hemmelighet at Venstre er det partiet som har velgere med høyest utdanning. De gruppene som går igjen i vår velgermasse er selvstendig næringsdrivende/ grundere, lærere, forskere og unge.

Se her

Se her

Se Trine Skei Grandes tale fra landsmøte og andre saker her.

Se Trine Skei Grande sin fantastiske tale!

Trykk på bilde for å åpne lenken.

29. mar. 2011

Miljø nedprioriteres i den norsk skolen


(Foto: iStockphoto)

Til tross for at utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) er en del av den nasjonale strategien for et bærekraftig Norge, er ikke temaet viet mye oppmerksomhet i skolen, skriver forsking.no

25. mar. 2011

Flere studentboliger i Trondheim!

Noen studentvenner og jeg på sensommeren 2010
Trondheim er en raskt voksende by og den byen i landet som har flest studenter per innbygger. Hver eneste høst kommer det nye studenter som ikke får en plass å bo ved semesterstart. I år er vil presset være større en noen gang. Hvor godt forberedt er byen på å ta i mot alle disse studentene?

24. mar. 2011

Enorme innsparingsmuligheter!

Norge kan spare enorme utgifter ved å ta i bruk digitale verktøy og sosiale medier på en fornuftig måte. Vi bør snarest jobbe for en offentlige sektor med et mindre skjemaveldet, med enklere prosesser og økt digital kompetanse.    

22. mar. 2011

Venstre vil beskytte alle arbeidstakere

Venstre fremmet nylig et forslag om å gi uorganiserte arbeidstakere rett til informasjon og drøftelser før de permitteres. Dette stemte de rødgrønne i mot. De mener at ansatte som ønsker bedre rettigheter må organisere seg og skaffe seg en tariffavtale. Personer som ikke er fagorganisert eller som jobber i en bedrift uten tariffavtale har de rødgrønne ingen solidaritet for.

Styrk barnevernet gjennom samhandling

Bildet er lånt fra kristenblogg.no
Norge regnes som verdens beste land å leve i. Likevel øker antallet henvendelser til barnevernet, og tilfellene av omsorgssvikt er ofte grove. Alt for mange barn og unge har en tøff oppvekst. Jeg vil arbeide for at disse får en bedre oppfølging. Jeg vil øke innsatsen for å styrke og åpne opp barnevernet, slik at vi kan hjelpe barna og deres familier på et tidligere tidspunkt.

Digitaliseringens disruptive krefter

At digital lagring og distribusjon av lyd, film, tekst og bilder har kraft til å endre spilleregler og ødelegge eksisterende bransjer er vel etter hvert blitt ganske åpenbart. "På en rekke andre områder, noen vi er klar over og noen vi ikke har tenkt på, vil de nye digitale forretningsmodellene skyve vekk både bedrifter og bransjer som ikke omstiller seg", skriver Paul Chaffey fra Abelia i sin blogg.

17. mar. 2011

På besøk til kirkens bymisjon

Bilde: www.p4.no
I dag var en fra lokallaget (Petter) og jeg på besøk til kirkens bymisjon i Vår Frues Kirke. Det var et kjempe nyttig besøk! Kirken er åpen og de tilbyr litt mat og drikke til byens rusmisbrukere og tiggere. De som jobber for bymisjonen kunne fortelle om situasjonen til byens mange narkomane, tunge alkoholmisbrukere og rumenske tiggere.

15. mar. 2011

Høyre går inn for masselagring av borgernes datatrafikk

-Jeg trodde Venstre og Høyre delte idealene om at det er borgerne som skal kontrollere staten og ikke omvendt, sier nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen.

Les mer her 


10. mar. 2011

Bedre rettigheter og levekår for selvstendig næringsdrivende!

Regjeringen gjør for lite for å hindre at gründere går konkurs. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at mange gründere må gi opp driften allerede første år.

Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett en rekke tiltak for å stimulere til økt gründervirksomhet og tiltak for at gründere i større grad skal lykkes. Her er noe av det vi foreslår: