4. sep. 2011

Trondheim Venstre vil ha en åpen og kommuniserende kommune

Bildet er hentet fra adressa.no
Flere kommuner bruker i dag sosiale medier, men de færreste benytter seg av mulighetene som ligger i sosiale medier, nemlig muligheten for dialog fremfor enveiskommunikasjon. Trondheim kommune bør i større grad benytte ny teknologi for å stimulere til mer politisk  engasjement og deltakelse blant byens borgere.
Et konkret tiltak er å gjøre bystyredokumentene lettere tilgjengelig og lesbare, på kommunens egen hjemmeside. I stedet for en stor og uoversiktlig pdf med alle sakspapirene kan kommunen legge dokumentene ut som en hjemmeside med overskrifter og en kort oppsummering av hver sak pluss evtuelt en oversikt over hva de ulike partiene har stemt for. På den måten blir det enklere for flere å sette seg inn i sakene og man ser skillelinjene mellom partiene. Her kan man vurdere å slippe til borgerne ved å la dem kommentere og stille spørsmål. De ulike partiene kan få mulighet til å begrunne hvorfor de stemte som de gjorde.

Dette vil gjøre politikernes arbeid og beslutninger langt mer synlig for folket og tjene lokaldemokratiet. Det vil være enklere for borgerne å se hvem som har stemt på hva og følge med på konkrete saker. Kanskje kan kommunen vurdere å bruke sosiale medier for å få innspill og lytte til folket, noe som vil tjene både fellesskapet dem som engasjerer seg.

Dersom jeg kommer inn i bystyret vil jeg blant annet jobbe for en åpen og moderne kommune som gjør offentlige dokumenter og beslutninger mer tilgjengelig og lesbare for vanlige borgere. På denne måten gjør vi politikken mer tilgjengelig, politiske beslutninger blir mer synliggjort og vi stimulere til en aktiv deltakelse, også blant ungdom.

Ny teknologi gjør det enklere for vanlige borgere å påvirke hele tiden, og det er på tide at vi nå lar folket slippe til oftere enn hvert fjerde år for å påvirke viktige lokale beslutninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar