8. sep. 2011

Billigere nattbuss i trondheim

Trondheim Venstre går inn for dagtakst på nattbussen. Dette er et nødvendig grep for å gjøre Trondheim til en attraktiv, tryggere og mer miljøvennlig by. Det er også spesielt viktig for ungdom, som er avhengig av et godt og billig kollektivtilbud for å kunne nyte Trondheim på nattestid.

 Venstre har kartlagt mulighetene for å styrke det kollektive nattilbudet, og kommer til å sette av de nødvendige ressursene for å subsidiere nattbussen. I dag koster nattbussen 60 kroner. Vi vil sette ned prisen til dagtakst, som vil si 30 kroner.

Dette fikk Venstre gjennom i Oslo, og i lys av dagens meningsmålinger mener vi det er realistisk å få gjennomslag for dette også i Trondheim. I Oslo la Venstre inn 7,0 millioner kroner til styrking av busstilbudet om natten. For dette beløpet fikk hovedstaden både økt tilbudet (flere busser, flere linjer) og de fikk innført samme takstnivå på nattestid som på dagtid.

AtB tok over nattbussen ved utgangen av august i år. Denne styringsendringen gjør det mulig for politikerne å inkludere nattbussen i det ordinære busstilbudet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar