1. sep. 2011

Rett til plass på ettårsdagen!

Hentet fra http://www.hninfo.no/node/147402
I dag har vi en regel som sier at barn som blir født før 1. september har lovfestet rett til barnehageplass. Barn som blir født etter 1. September er derimot ikke sikret rett til barnehageplass til neste år. Denne regelen fører til at småbarnsforeldre føler seg diskriminert. Det fører også til at mange forsøker å time fødselen til sommermånedene, for å sikre seg barnehageplass, noe som naturligvis ikke alltid er mulig. Venstre ønsker å innføre rett til barnehageplass ett år etter fødselen, uavhengig av når på året barnet er født.

Venstre foreslo en fleksibel løsning som alternativ til den gjeldende barnehageloven allerede da lovsaken var til behandling i Stortinget. Vår løsning innebar at barn skal ha rett til barnehageplass fra fylte ett år, uansett når på året de blir født.

Dette vil vi løse ved å innføre løpende opptak, eller ved å ha to opptak i året. For å være sikret plass, må søknad om barnehageplass fremmes senest fire måneder før plassen skal benyttes. Dette forslaget ble nedstemt av de sittende regjeringspartier.

1 kommentar:

  1. De har fått til noe tilsvarende i Kongsvinger:
    "Vi har nå full barnehagedekning og garanti om plass etter to uker, uten noe krav om fylte ett år for barnet (slik det er i Oslo). Dette er sannsynligvis Norges beste barnehagegaranti!"

    Det er Kongsvinger Venstre som skriver det:
    http://valg-kongsvinger.origo.no/-/bulletin/show/686060_kongsvinger-venstre-hva-har-vi-oppnaadd

    SvarSlett