27. jan. 2015

Norge kan bygge baser på månen og sende mennesker til Mars!

Romforskning har skapt nye markeder og ny teknologi som har endret våre liv for alltid. De store visjonene om å få mennesker på månen eller sende roboter til Mars er for lengst blitt til virkelighet.

Hvor skal neste reise gå og hvilken nasjon kan gå i førersete for menneskehetens nye oppdagelser?

26. jan. 2015

Skal vi bry oss om at iskanten flyttes?

Regjeringen har definert iskanten til å være lengre nord, slik at oljeminister Tord Lien kan slippe oljeindustrien til lengre nord enn noen gang tidligere. Dette er i strid med både Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt sine tidligere anbefalinger, og uten et oppdatert faglig grunnlag for å unngå særlig sårbare områder. Er det noe stort problem da, tenker du kanskje?

Salg og produksjon av MDMA må legaliseres. Les hvorfor!

Rusmidler som MDMA er ikke forbudte fordi de er farlige, men de kan være farlige fordi de er forbudte. Dagens politikk øker risikoen for unødvendige dødsfall og bidrar til å opprettholde en farlig ruskultur.