29. feb. 2012

Feil tid for kutt

De fleste av oss kjenner trolig til handlingsregelen som sier at bruken av oljepenger over statsbudsjettet ikke skal overstige mer enn 4 % av oljefondets verdi hvert år. Da handlingsregelen ble etablert i 2001 var oljefondet på omkring 614 milliarder kroner, nå er det kommet opp i 3 405 milliarder.

23. feb. 2012

Skattelette til dem med mest?

Flere og flere sliter med å få kjøpt seg sin egen bolig. Hvorfor er det så få sosialister som stiller spørsmål ved at de som ikke har råd til å kjøpe egen bolig - indirekte bidrar til å dekke skattelette til dem med både en og flere boliger?

20. feb. 2012

Likestilling, ikke kvinnekamp!

Bildet er hentet fra www.veltalt.com
Jeg er blitt lei av diskusjoner om hvor trist det er at kvinner tjener mindre sammenlignet med menn, hvor mange kvinner som sitter i lederstillinger/ i styrer eller der hele likestillingsdebatten når sin lavmål: om rosa lego er dårlig for likestillingen eller ikke. Nå er det på tide å løfte debatten om likestilling opp til et høyere nivå.

18. feb. 2012

Hvem skal Venstre samarbeide med?

En stemme til Venstre er en stemme til vår politikk, uansett. Jo sterkere Venstre står etter 2013 –jo mer av Venstres politikk vil kunne gjennomføres, enten det er snakk om å investere mer i forskning og utvikling, miljøvennlig infrastruktur, innføre en bedre ruspolitikk eller en mer human asylpolitikk. Debatten om hvem Venstre skal kunne samarbeide med raser likevel for fult, også internt i partiet. Her kan du si din mening!

16. feb. 2012

Folkehøyskolene er viktig for Venstre

Bildet er fra Sunnhordaland folkehøyskole
Dagens skolesystem oppleves av mange som et samlebånd der man forer fabrikken med barn i seksårsalderen som kommer ut på den andre siden med tilnærmet lik kunnskap og kompetanse. Alle skal gjennom den samme løypen.

2. feb. 2012

Vi må satse nå!

I dag var jeg på besøk hos forskningsstiftelsen SINTEF i Trondheim. Der traff jeg konsernsjef Unni Steinsmo som var lettere oppgitt over manglende politisk vilje til å satse på norsk forskning og utvikling i Norge. Det forstår jeg godt.