23. feb. 2012

Skattelette til dem med mest?

Flere og flere sliter med å få kjøpt seg sin egen bolig. Hvorfor er det så få sosialister som stiller spørsmål ved at de som ikke har råd til å kjøpe egen bolig - indirekte bidrar til å dekke skattelette til dem med både en og flere boliger?
Norge har en skattepolitikk som favoritiserer investeringer i bolig. Det er uheldig av flere grunner.

For det første gjør det at det er tryggere å investere i nye boliger/eiendom fremfor i nyskapende bedrifter/ideer. Det gjør det vanskeligere å skaffe kapital for å kommersialisere ny teknologi og det vanskeligere for småbedrifter å få den kapitalen de trenger for å slå seg opp.
For det andre gjør det at mange vil kjøpe flere boliger og leie ut, noe som skaper større konkurranse og presser prisene opp- noe som gjør det enda vanskeligere for dem med lav inntekt å finansiere en bolig. For det tredje er det urettferdig at de uten bolig ikke skal få det samme i skattelette som dem med bolig(er) får. Det gjør det enklere for middelklassen og de rike, og enda tøffere for de med lite midler fra før av.

Staten bidrar altså aktivt til å holde boligprisene oppe, og de fattigste borte fra en av landets mest gavemilde støtteordninger. Problemet er at ingen partier får velgere ved å gå til kamp for redusert rentefradrag.

Dermed må de med minst penger se at de med best økonomi får hjelp til å få enda mer.

Tips: Les denne fra Lars Gauden- Kolbeinstveit og denne fra Civita

2 kommentarer:

  1. De fleste må jo ta opp lån for å skaffe seg en bolig, renter og avdrag dekket av lønnen. Så får man fratrekk for rentene. Det er vel greit det, hjelper folk som er i jobb å komme inn på boligmarkedet. Men det er vel et problem for folk uten nok inntekter til å dekke renter og avdrag, og feks folk som ikke kan få lån i banken da de ikke har tilgang på egenkapital. Kanskje det burde vært et bedre leiemarked for de uten så god råd, men da snakker man om subsidierte utleieboliger for en god del folk etterhvert, særlig med de boligprisene som er en del steder.

    SvarSlett
  2. Dette er noe veldig mange sosialister er opptatt av. Om vi får drahjelp av Venstre til en mer sosial boligpolitikk er det selvfølgelig kjærkomment :-)

    SvarSlett