24. apr. 2013

Hvorfor stemme Venstre, i stedet for Høyre eller AP?

I det siste har mange spurt meg om hvorfor jeg byttet fra å være aktiv i Høyre til å bli med i Venstre.
I dette innlegget er noen gode grunner til å velge Venstre i stedet for både AP eller H.

Tiggerforbud løser ingenting

Forbud mot tyveri, forsøpling, menneskehandel og aggressiv tigging er allerede på plass. I dag måtte bystyret nok en gang forhold seg til et nytt forbud: Forbud mot å sitte i gaten med en kopp i hånden og be om hjelp.


21. apr. 2013

Vi må handle nå!

Global oppvarming og tap av natur og biologisk mangfold er de største trusselene menneskeheten står overfor. Det er økonomisk og teknologisk mulig å redusere klimautslippene raskt, men det krever politisk vilje, handlekraft og nytenkning.

18. apr. 2013

Elevene først!

Det er på tide at Norge får en sterk offentlig skole og et utdanningssystem i verdensklasse.Vi har alle forutsetninger på plass, men vi trenger en ny politisk kurs. SV har styrt skolen lenge nok.

11. apr. 2013

Stopp skytingen av ulv!

Hvordan rettferdiggjør vi at ulver blir skudd fra helikopter bare fordi de er dyr og beveger seg utenfor en definert ulvesone som vi mennesker har bestemt? Under forhandlingene til stortingets rovviltforlik i 2011 jobbet Venstre hardt for bærekraftige stammer av ulv og andre rovdyr. Nå ser vi dessverre at rovviltforliket tøyes for langt - til det vi nærmest kan kalle en utrydningspolitikk av ulv.
Bildet er hentet fra Adressa.no

Derfor er jeg i mot en boklov

Forlagene kjemper med nebb og klør for en boklov som vil være vanskelig å håndheve.
Partikollega Mathias Fischer løfter debatten
På Venstres landsmøte i helgen blir dette en av debattene vi skal ta stilling til. Her ser du hvorfor jeg er mot en slik lov med fastpris på bøker.

1. apr. 2013

Strippeforbud hjelper ikke kvinnene

Kvinnepolitikere i Ap, Sp, Sv og Rødt har gått ut og sagt at de vil forby strippebarer i Norge.De hevder at strippebarer gjør at kvinner blir sett på som et objekt, at flere prostituerer seg, blir mishandlet og er utsatt for menneskehandel. Men er det rett å definere dem som et offer fordi de stripper?
Bildet er hentet fra people.com

Tidlig hjelp lønner seg!

Psykiske lidelser utgjør en av de største helsemessige samfunnsutfordringer i dag, men det er åpenbart at det bevilges for lite fra staten. I Norge er det planlagt at psykisk helse skal inngå som en integrert del av samhandlingsreformen først fra 2017. I mellomtiden er det en stor gruppe mennesker som ikke får tidlig nok hjelp, noe som koster i form av at mange utvikler tyngre diagnoser.