1. apr. 2013

Tidlig hjelp lønner seg!

Psykiske lidelser utgjør en av de største helsemessige samfunnsutfordringer i dag, men det er åpenbart at det bevilges for lite fra staten. I Norge er det planlagt at psykisk helse skal inngå som en integrert del av samhandlingsreformen først fra 2017. I mellomtiden er det en stor gruppe mennesker som ikke får tidlig nok hjelp, noe som koster i form av at mange utvikler tyngre diagnoser.


Fagfolkenes råd er soleklar: Vi må satse mer på forebygging og tidlig hjelp.
Det vil være bra både for den enkelte som er psykisk syk, deres pårørende og for samfunnet for øvrig– i form av redusert sannsynlighet for tvangsinnleggelser, alvorlige diagnoser og mindre sykefravær.For dem med god råd, eksisterer allerede dette tilbudet. Kan man betale 800-900 kroner timen, eller abonnere på ordninger gjennom private tjenester, kan man få psykolog på dagen. De som benytter denne typen tilbud opplever ofte å komme raskt tilbake i normalfungering på jobb, i det sosiale og i livet ellers. Det bør imidlertid ikke være størrelsen på lommeboken som avgjør om man skal få den hjelpen man trenger.Ved å knytte psykologen nært til fastlegene og andre yrkesgrupper kan disse i samråd finne ut av hvem som kan få hjelp av legen og hvem som i tillegg bør få hjelp av psykologen eller av andre profesjoner som for eksempel helsesøstre og psykomotoriske fysioterapeuter (tverrfaglig samarbeid). En viktig del av en slik reform kan også være å overføre de privatpraktiserende psykologene med driftsavtaler til kommunehelsetjenesten.I dag er de organisert under helseregionene, i motsetning til fastleger og privatpraktiserende fysioterapeuter som med sine driftsavtaler er i kommunehelsetjenesten. En flytting av privatpraktiserende psykologer vil kunne gi bedre tverrfaglig samarbeid rundt pasientene, raskere hjelp, mulighet til å styre prioriteringer og samlokalisere viktige yrkesgrupper innen psykisk helse.

Engangskostnadene ved en slik flytting vil være små da kommunen i dag allerede har administrasjon og god erfaring i å jobbe med fastleger og fysioterapeuter med driftsavtaler. Dermed blir dette en liten investering med en stor nytteverdi.Vi vet at tidlig hjelp er svært viktig og at det satses for lite på forebygging. Når alle vet hva som bør gjøres er det ingen grunn til å vente til 2017 med å komme i gang!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar