21. apr. 2013

Vi må handle nå!

Global oppvarming og tap av natur og biologisk mangfold er de største trusselene menneskeheten står overfor. Det er økonomisk og teknologisk mulig å redusere klimautslippene raskt, men det krever politisk vilje, handlekraft og nytenkning.

Venstre legger FNs anbefalinger om at rike land må kutte 25-40 prosent av sine klimagassutslipp innen 2020 til grunn i klimapolitikken.

Norge må derfor ha som mål å redusere CO2-utslippene med 40 prosent i Norge (sammenlignet med 1990), innen 2020 gjennom kutt i ikke-kvotepliktig sektor og gjennom oppkjøp og sletting av EU-kvoter.

Klimautfordringene må åpenbart løses, og vi mener at Norge må ta et større ansvar.
Venstre vil at Norge skal gå fra å være en storeksportør av fossil energi til å bli en fornybar-nasjon, og vi vil at det skal bli enklere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen. Derfor vil vi gå fra rød til grønn skatt, og ta i bruk skattesystemet slik at det lønner seg å arbeide og å handle klima- og miljøvennlig. Slik legger vi til rette for grønn vekst.

Vi vil ha en samlet plan for havvind, øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar energiproduksjon og innføre skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Vi tar også initiativ til å investere en større del av Oljefondet (SPU) i klimavennlige prosjekter i utlandet. Vi vil verne sårbare havområder mot petroleumsaktivitet, og går selvfølgelig i mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar