21. aug. 2011

Hvorfor stemme Venstre?

Lurer du på hvorfor du bør stemme på Venstre? Her er noen grunner du kan vurdere:

1.  Venstre er et sentrumsparti. De beste løsningene finnes i sentrum av norsk politikk, ikke på ytterfløyene.  Poenget er for eksempel ikke å privatisere for å privatisere, men for å eventuelt få en bedre tjeneste. Derfor vil vi vurderer hver sak for seg, vi er partiet i midten som ser styrker og svakheter på begge sider av aksen. Vi må se hver sak for seg, men også langtidskonsekvensene av hvert vedtak og hvordan de påvirker hverandre.

2. Et sterkt Venstre vil være positivt uansett utfall, enten du frykter et borgelig samarbeid (der vi i et slikt samarbeid vil forsvare en god miljøpolitikk, viktige velferdstilbud, personvern, mindre konservativ tankegang og en mindre dømmende ruspolitikk) eller et samarbeid med venstresiden (der vi blant annet ville jobbet for bedre rettigheter for selvstendig næringsdrivende, en reduksjon i unødvendig statlig byråkrati, en overgang fra rød til grønne skatter, personvern, en bedre skole, barnehageopptak to ganger i året, forhindre en øking av eiendomsskatten og en politikk som setter folk først).

3. Selv om dette er et lokalvalg, så er det greit å vite at Venstre vil skille stat og kirke og sørge for fullstendig religionsfrihet i landet. Det er prinsipielt uriktig at en stat favoriserer en bestemt tro. Det er avgjørende for statens rolle som fellesskapsarena at alle borgere føler at de behandles likeverdig, uavhengig av livssyn. Alle livssynssamfunn bør likebehandles fra statens side, og politikk og religion bør holdes adskilt.

4. Venstre er helt uavhengig av særinteresser. Vi får ikke penger av enkelte grupper i samfunnet (slik for eksempel SV og AP som får penger av LO). Vi jobber for de beste løsningene for fellesskapet, individene og miljøet vårt.

5. Venstre er Norges sosialliberale parti. Det betyr at vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet, miljøet og hverandre. Et liberalt Norge er et Norge som har rom for mangfold og annerledes tenkende. Venstre har fått gjennom viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet og allmenn stemmerett. Da forbudet om å være praktiserende homofil i Norge ble opphevet i 1972, var festen på Venstres hus i Oslo. Det er ikke tilfeldig. Venstre er for et sunt mangfold, der mennesker gis frihet under ansvar. Mennesker skal få gjøre hva de vil, så lenge det ikke går ut over andre mennesker eller miljøet vårt.

Hvis du bor i Trondheim så vil Venstre i hovedsak jobbe for:

1. En grønn byutvikling og fortsettelse av miljøpakken. (Bedre tilrettelagt for syklende og gående, grønne områder, ren luft, bevare fjordbyen Trondheim, naturvern, trygge og gode veier, en mer rettferdig fordeling av bompengefinansieringen)

2. Et bedre tilpasset fritidstilbud for handikappede (Nå får de gruppetilbud, slik at alle må like de samme aktivitetene. Dette er ikke et sted Venstre vil spare penger. Vi vil legge til rette for at byen kan brukes av alle og at kommunen skal støtte de som trenger det mest.)

3. En verdig eldreomsorg (kompetanseløft, flere pleiere, flere valgmuligheter, støtte frivillige organisasjoner mm.)

4. En bedre skole med flere lærere med god og riktig kompetanse, friske skolebygg med klasserom og en skole som ser den enkelte elev (avlaste lærerene ved å redusere byråkratiet og ha flere støttestillinger som helsearbeidere og andre fagarbeidere inn i skolen).

5. La rusavhengige få komme raskere til behandling. Nå må de vente opp mot et år fra de søker til de får behandlingsplass. Det er ikke akseptabelt. Vi må også bort fra å fordømme og over på tiltak som forskning og erfaring fra andre land viser at fungerer. Vi vet at rus og psykiatri ofte henger tett sammen. Vi vil derfor styrke det forebyggende arbeidet og få ansvaret for barnevernet tilbake til kommunen (slik vi hadde en vellykket ordning på i Trondheim).

Kommentarer eller spørsmål? Skriv i vei under kommentarfeltet! :)


7 kommentarer:

 1. God bloggpost Ina! Jeg har nettopp flyttet inn til Trondheim og kan gjerne tenke meg å stemme på Venstre.

  Sykkelveier og ren luft er en hjertesak for meg ved dette valget. Jeg ønsker å utfordre deg til å skrive en bloggpost om hva dere i Venstre har av konkrete planer på dette området :)

  (evnt om det er noen andre i Trondheim Venstre som har skrevet mer om dette temaet)

  Stå på videre! :)

  SvarSlett
 2. Hei!

  Takk skal du ha! Dersom sykkel og ren luft er dine hjertesaker er du kommet til rett parti:)

  Venstre er sykkelpartiet med stor S og har blant annet foreslått i vårt program:
  1. Flere sammenhengende sykkelveier som ikke er i konflikt med bil og gående.
  2. En "Supersykkelvei" fra Kroppan Bru (E6) gjennom Solsiden og helt til Ranheim.
  3. Flere sykkelparkeringer under tak med pumpe og spylemuligheter.

  Angående ren luft var det vi som først(sammen med SV, SP, KRF og Rødt) foreslo miljøpakken som nå er kjempet gjennom. Vi vil jobbe for å videreføre den, men med en mer rettferdig fordeling av bompengefinansieringen og en enda større satsing på miljøtiltak. Er du interessert i mer kan du lese hele programmet vårt her:
  http://www.venstre.no/sortrondelag/trondheim/artikkel/34828/

  Takk igjen for kommentar! :)

  SvarSlett
 3. Hei igjen :)

  Takk for et flott svar!

  Dette var meget positivt for mitt vedkommende :)

  En liten historie fra i går:
  Jeg syklet fra midtbyen til Lade og slet virkelig med å finne gode og trygge veier å sykle på. Dersom jeg syklet på veien ble bilistene hissige og dersom jeg syklet på fortauene så kom jeg til farlige situasjoner både for uopmerksomme gående og for meg som syklist. Fortauene var også meget smale enkelte steder og hadde store hull i asfalten. Med andre ord ikke en særlig trivelig opplevelse.

  Håper du og dere i Venstre får mer gjennomslagskraft etter valget!

  Det er i hvert fall veldig sannsynlig for at jeg i år stemmer Venstre for første gang! :)

  SvarSlett
 4. Hei Ina!

  Jeg synes bloggen din er veldig inspirerende og synes det er artig å se igjen et kjent fjes fra HIG:)

  Jeg har et spm til deg:
  Hvordan stiller Venstre seg til lakseoppdrettsnæringa vs villaksen?  :)

  SvarSlett
 5. Hei dere!

  Så gøy at det er noen som besøker bloggen min, det setter jeg stor pris på!

  Angående oppdrettsnæringen så vil vi ha en mer offensiv satsing på å få næringen mer bærekraftig. Det finnes tilgjengelig ny teknologi og gode løsninger som ikke tas i bruk pga kostnadene. For eksempel oppdrettsposer som er mer sikret mot rømming og hindrer stor oppsamling av avfall på sjøbunnen. Vi vil ha en politikk som legger til rette for de mest miljøvennlige løsningene og som sikrer oss en mer bærekraftig utnyttelse av de marine ressursene. Venstre vil alltid være opptatt av å sikre både miljøet og næringslivet, og vi mener det må være fullt mulig å lykkes med begge deler. ;)

  SvarSlett
 6. Hei!
  Hvordan stiller Venstre seg til å støtte det rødgrønne eller det blå alternativet etter valget?

  SvarSlett
 7. Vi vil støtte dem som gir oss gjennomslag for vår politikk og kjempe for miljø, skole, småbedrifter og mer til de som trenger oss mest. Hvis det blir byråd (parlamentarisme) kan vi samarbeide med : KRF, SP, AP, Miljøpartiet de grønne og Høyre (Alle bort sett fra kommunistpartiene og frp)

  SvarSlett