19. aug. 2011

Kutt i skjemaveldet!

For Venstre er det et politisk mål at det skal være enkelt å starte, drive og eie næringsvirksomhet i Norge. Derfor mener vi det må innføres et regelråd som har som mandat å skape et mer effektivt regelverk.
Målet må være å minske de administrative kostnadene, som har oppstått på grunn av regler og skjemavelde, med minst 25 prosent innen 2012 slik at det skapes en merkbar forandring til det bedre i bedriftenes hverdag. Sverige har innført regelråd, og erfaringene fra Sverige viser at et slikt tiltak virker.

Når vi reduserer bedriftenes administrative byrder, frigjør vi tid og ressurser som i stedet kan brukes på å videreutvikle bedriftene. Norsk næringsliv bruker 54 milliarder kroner på rapportering som følge av norske regler og skjemabelastning. Oppnår vi målet om 25 prosent reduksjon, betyr det at mer enn 13 mrd. kroner frigjøres til gründervirksomhet og videreutvikling av norske bedrifter. Det er rett og slett god samfunnsøkonomi.

2 kommentarer:

 1. Skjemavelde er dessverre ikke bare et problem i næringslivsbransjen, men i hele det offentlige byråkratiet, og vel nettopp et resultat av at vi har så stort og mektig byråkrati som vi har - og igjen kanskje en slags sideeffekt av at vi har en relativt god rettsikkerhet - noe som gjør at byråkratiet vil sikre seg på alle mulige områder gjennom slike skjemarutiner.

  Uansett, veldig enig i innlegget ditt, spesielt med tanke på små bedrifter og enkeltmannsforetak, som vil være de som vinner aller mest på mindre byråkrati i næringslivet.

  Norge bør generelt sett være flinkere til å ta lærdom av andre europeiske land på ting som fungerer godt i disse landene, og ikke leve i en tro om at vi er et superunikt folk med en særkultur som ikke vil kunne benytte tiltak som funker i f.eks Sverige, Tyskland, Nederland osv fordi vi er "annerledes". I dagens informasjonsalder må vi være flinkere til å utnytte nettopp det at informasjonen flyter fritt. Lære av hverandres kunnskap!

  - Christian

  SvarSlett
 2. Jeg kunne ikke vært mer enig Christian! Føler meg beæret over at du leser bloggen min :D

  SvarSlett