27. feb. 2015

Er likestilling kvinners rett til spesialbehandling?

Bildet er hentet fra www.veltalt.com
Jeg er blitt lei av diskusjoner om hvor trist det er at kvinner tjener mindre sammenlignet med menn, at det ikke er nok kvinner som sitter i lederstillinger/ i styrer eller der hele likestillingsdebatten når sin lavmål:
om rosa lego er dårlig for likestillingen eller ikke. Nå er det på tide å løfte debatten om likestilling opp til et høyere nivå.

14. feb. 2015

Oljefondet som klimaredskap?

Er valget mellom profitt og miljøfokus, eller er det mulig å tjene på miljøvennlige investeringer?