3. des. 2013

Nasjonale prøver er ikke en god nok kvalitetsindikator

Nasjonale prøver bør gjennomføres med stikkprøver på noen tilfeldige skoler hvert år, ikke ved å teste alle. Dette for å unngå at skolene rangeres og testene får større betydning for den generelle oppfattelsen av kvaliteten i skolen. Testene har nemlig store begrensinger for å kunne si noe om en skole er god eller dårlig.

26. okt. 2013

Sykepleieryrket må bli mer attraktivt!

Bildet er lånt fra www.sykepleieren.no
Vi har i flere år kjent til den såkalte «eldrebølgen», som betyr at vi om få år får veldig mange eldre som vil trenge helse- og omsorgstjenester i Norge. Er helseyrkene sexy nok til at vi klarer utfordringen med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft?

1. okt. 2013

En historisk avtale!

Valget er over og vi har fått vite at Venstre og Krf ikke vil i regjering med H og Frp. Noen jubler, andre skulle ønske at vi hadde fått gjennom enda mer- slik at vi kunne fått en grønnblå fremfor en blåblå. Samarbeidsavtalen mellom Venstre, Krf, Høyre og Frp er uansett historisk og meget god for sentrumspartiene.

12. aug. 2013

På tide med en ny kurs

"Det er ikke oljen, men vår felles arbeidsinnsats som er grunnlaget for velferden vår", står det i Perspektivmeldingen for 2013. Hvordan skal det da gå med velferden når vi har så mange som 800.000 mennesker som utenfor arbeidslivet i dag og en tikkende eldrebombe som slår inn omtrent samtidig som oljeressursene er forventet å avta? Gjør vi nok for å sikre velferden i fremtiden?

16. jul. 2013

Verdens beste verden

Du er kanskje ikke så bevisst på det akkurat nå, men du er trolig et av verdens heldigste individer.
Du har havnet på Tellus, den vakreste planeten vi vet om i vår galakse. Av alle plasser du kunne kommet til, så har du også trukket vinnerloddet og havnet i det som er kåret til verdens aller beste land å bo i, nemlig midt i polvotten Norge.

10. jul. 2013

Til kamp mot dataovervåking!

Flere har fått øynene opp for at et sterkt personvern er grunnleggende i et liberalt demokrati. Særlig har debatten rast etter at avsløringene om at USA sitt nasjonale sikkerhetsbyrå driver med elektronisk spionasje over hele kloden og samler milliarder av data fra telefonsamtaler, e-poster og elektronisk kommunikasjon (Aftenposten).

27. jun. 2013

På gal vei for fremtidens ingeniører

Stortingsmeldingen "På rett vei" ble nylig vedtatt av regjeringspartiene, på tross av massive protester fra ingeniørorganisasjonene, høyskoler, universitet og bedrifter. Meldingen innebærer at alle elever med yrkesfaglig bakgrunn kan gå rett fra fagbrev til høyskoleutdanning, uten spesielle forkunnskaper.

23. jun. 2013

Økt velferd eller rødgrønn sløsing og mer skjemavelde?

I Trondheim har Arbeiderpartiet i lang tid hatt store plakater med "Velferd eller skattekutt" i valgkampene, der man legger opp til at valget handler om akkurat det. Det store flertallet vil åpenbart foretrekke "velferd". Hadde valget bare vært så enkelt..

5. jun. 2013

Et arbeidsliv for vår tid

Paal Berg (1873-1968), jurist, hjemmefronstleder, Venstre-politiker og "hovedavtalens far".
Paal Berg (1873-1968),  Venstre-politiker og “hovedavtalens far”.
Trond Åm er fylkesleder for Venstre i Sør-Trøndelag og har skrevet et meget godt innlegg om Venstre og vår arbeidslivspolitikk. Anbefaler alle å lese dette!

Kaster du potetene som blir til overs?

Eller bananene når de blir brune? Verdens matproduksjon står for ca. 30 % av klimagassutslippene. Hvert år kaster forbrukere og produsenter i rike land nesten like mye mat som land sør for Sahara klarer å produsere. 1/3 av all maten i verden kastes. 1 av 4 norske handleposer når aldri matfatet.

12. mai 2013

Kampen for et fritt Internett

Det er lett å ta dagens personlige frihet med et fritt og åpent Internett for gitt. Men kampen for frihet er ikke vunnet en gang for alle, heller ikke i Norge.

24. apr. 2013

Hvorfor stemme Venstre, i stedet for Høyre eller AP?

I det siste har mange spurt meg om hvorfor jeg byttet fra å være aktiv i Høyre til å bli med i Venstre.
I dette innlegget er noen gode grunner til å velge Venstre i stedet for både AP eller H.

Tiggerforbud løser ingenting

Forbud mot tyveri, forsøpling, menneskehandel og aggressiv tigging er allerede på plass. I dag måtte bystyret nok en gang forhold seg til et nytt forbud: Forbud mot å sitte i gaten med en kopp i hånden og be om hjelp.


21. apr. 2013

Vi må handle nå!

Global oppvarming og tap av natur og biologisk mangfold er de største trusselene menneskeheten står overfor. Det er økonomisk og teknologisk mulig å redusere klimautslippene raskt, men det krever politisk vilje, handlekraft og nytenkning.

18. apr. 2013

Elevene først!

Det er på tide at Norge får en sterk offentlig skole og et utdanningssystem i verdensklasse.Vi har alle forutsetninger på plass, men vi trenger en ny politisk kurs. SV har styrt skolen lenge nok.

11. apr. 2013

Stopp skytingen av ulv!

Hvordan rettferdiggjør vi at ulver blir skudd fra helikopter bare fordi de er dyr og beveger seg utenfor en definert ulvesone som vi mennesker har bestemt? Under forhandlingene til stortingets rovviltforlik i 2011 jobbet Venstre hardt for bærekraftige stammer av ulv og andre rovdyr. Nå ser vi dessverre at rovviltforliket tøyes for langt - til det vi nærmest kan kalle en utrydningspolitikk av ulv.
Bildet er hentet fra Adressa.no

Derfor er jeg i mot en boklov

Forlagene kjemper med nebb og klør for en boklov som vil være vanskelig å håndheve.
Partikollega Mathias Fischer løfter debatten
På Venstres landsmøte i helgen blir dette en av debattene vi skal ta stilling til. Her ser du hvorfor jeg er mot en slik lov med fastpris på bøker.

1. apr. 2013

Strippeforbud hjelper ikke kvinnene

Kvinnepolitikere i Ap, Sp, Sv og Rødt har gått ut og sagt at de vil forby strippebarer i Norge.De hevder at strippebarer gjør at kvinner blir sett på som et objekt, at flere prostituerer seg, blir mishandlet og er utsatt for menneskehandel. Men er det rett å definere dem som et offer fordi de stripper?
Bildet er hentet fra people.com

Tidlig hjelp lønner seg!

Psykiske lidelser utgjør en av de største helsemessige samfunnsutfordringer i dag, men det er åpenbart at det bevilges for lite fra staten. I Norge er det planlagt at psykisk helse skal inngå som en integrert del av samhandlingsreformen først fra 2017. I mellomtiden er det en stor gruppe mennesker som ikke får tidlig nok hjelp, noe som koster i form av at mange utvikler tyngre diagnoser.

19. mar. 2013

Kommer barna godt ut av likestillingskampen?

Kvinner oppfordres til å komme seg tilbake til jobb fortest mulig– i stedet for å være hjemme med barnet sitt. Er hun hjemme taper hun på det økonomisk og det er et tegn på at hun og sine medsøstre ikke er likestilt mannfolka.
Samtidig skal menn oppfordres til å være mer hjemme med barnet sitt, men bare til barnet er blitt ett år– for da skal barnet begynne i Barnehage.

9. mar. 2013

Vurderer du å stemme på Venstre?

Vurderer du å stemme på Venstre i år? Kanskje for første gang? Eller er du redd for å stemme på Venstre på grunn av frykten for Frp? Da er du ikke alene. Her skal du få høre hvorfor jeg mener du bør gi oss en sjanse!

5. mar. 2013

1. mar. 2013

La matfatet dynkes i olje!

Oljeprisene har steget til langt over flomålet, nye felt åpnes i et svimlende tempo og lønnsfesten vil ingen ende ta.
Borten Moe er så høye på oljerusen at han rallende og øre suverent leder stimen av forvirrete partifeller. Han har det rett og slett som fisken i vannet!

26. feb. 2013

Lær mer om Venstre!

Vet du hva Venstre står for? Her kan du bruke noen få sekunder av livet ditt på å lære mer!

13. feb. 2013

FRP+ AP= sant?

Bildet er hentet fra Frp.no
I de to siste valgkampene har AP vært ute med sin retorikk om at "en stemme til Venstre er en stemme på Frp". Retorikken er virkningsfull, selv om den er basert på helt feil premisser. Vårt regjeringsalternativ er Venstre, KRF og Høyre. Dette da vi ser at avstanden mellom Venstre og FRP er for stor på mange områder og det vil bli vanskelig å komme til enighet i regjering. En stemme på Venstre er en stemme på Venstres politikk og en klar motvekt til Frp på en rekke saker. En stemme til AP kan derimot faktisk være en stemme til samme politikk som Frp innen en rekke verdisaker:

12. feb. 2013

Venstre vil ha varig vern av LoVe!

Da er katta sluppet ut av sekken. Programkomiteen i Arbeiderpartiet vil som ventet ha konsekvensutredning av olje- og gassutbygging utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

30. jan. 2013

50.000 i skattefritak for miljøtiltak du gjør i hjemmet!

Venstre mener at du skal få inntil 50.000 tilbake på skatten for miljøtiltak du iverksetter i din bolig.

Vil forby folk å sove ute og i sine biler:

Oslo politidistrikt vil at det skal bli ulovlig å sove ute i Oslo, også for dem som sover i sine egne biler. Forslaget vil ramme romfolk, psykisk syke, rusavhengige, papirløse innvandrere og andre svake grupper i samfunnet vårt. Forslaget er etter min mening helt absurd, med mindre bystyret finner alternativer for disse menneskene før de innfører et slikt forbud.

21. jan. 2013

Apotek og salg av kvakksalveri/alternativ medisin

I dag selges alternativ medisin, det vil si produkter uten en dokumentert effekt, på apotek i Norge. I utgangspunktet så mener jeg at butikker bør få selge det de vil av slike saker, men når det kommer til salg på apotek er jeg betenkt.Et minstekrav bør være at de som jobber på apotekene opplyser kundene om at produktene ikke har dokumenterte effekter og at flere av den er helt uten virkestoffer.

16. jan. 2013

Fengsel er ikke løsningen for rusavhengige!

Hele 1 av 3 inne til soning har narkotikaforbrytelser som hovedlovbrudd i følge Nrk. Dette koster samfunnet mye penger som i stedet burde vært brukt til behandling og ettervern.

11. jan. 2013

Barn først: Markering lørdag kl.12.00

12. januar 2011 ble Maria Amelie pågrepet av politiet like etter at hun hadde holdt et foredrag ved Nansenskolen på Lillehammer. Lørdag12. januar 2011 er datoen som illustrerer at den norske asylpolitikken ofte er streng og urettferdig. Endelig får vi en nasjonal markering av situasjonen til de 544 lengeværende asylbarna i Norge, der hele 24 byer deltar.