8. mai 2013

Hvilket parti har best ruspolitikk?

Her får du oversikt over hva partiene mener!

Norge ligger høyt på internasjonale statistikker når det gjelder alvorlige narkotikabruk med økt risiko for tidlig død. Vi har en høy «sprøytekultur», der mange injiserer stoffet i stedet for å røyke det.
Dette skyldes delvis at injisering er den mest kostnadseffektive inntektsmåten (koster tre ganger så mye å røyke heroin som å injisere).

Dette er et stort problem da det fører til at vi har en meget høy overdosestatistikk der ca. 250 dør årlig av overdose. Det dør med andre ord flere av overdoser enn i trafikken.

 Ca 250 tapte unge liv hvert år er for Venstre helt uakseptabelt og vi kan ikke slå oss til ro med løfter om en fremtidig plan mot overdosedødsfall. Tiltakene må starte nå. Vårt mål er at antall overdosedødsfall minst skal reduseres med 50 % innen 2015, og at alle som er ønsker behandling skal få det innen 24 timer etter avrusning. Vi trenger derfor nye grep i rusomsorgen.

Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Risikoen for å dø av overdose for narkotikamisbrukere var nesten 16 ganger høyere de første fire ukene etter avsluttet behandling. Venstre har derfor foreslått å innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter akuttavrusning. Vi har også foreslått å vise mer fleksibilitet og individuell oppfølging innen rusomsorgen, både innen døgnbehandling og behandling med kombinasjon av poliklinikk og døgninstitusjon.

Hva mener de andre:

Fremskrittspartiet: Mer liberale enn H og KrF og støtter 24 timers garantien og mer fleksibelt regelverk for LAR, men der er imot heroinassistert behandling, de vil ikke at heroin skal kunne røykes på sprøyterom, de er imot Portugalmodellen

Høyre: Vil satse mer på rusbehandling, særlig ved å ta i bruk mer private tilbud. Imot:24 timers garanti, mer fleksibelt regelverk for LAR, heroinassistert behandling, røyking av heroin på sprøyterom, Portugalmodellen og heroinassistert behandling

KrF: Mener stort sett det samme som Høyre. I tillegg vil de ha strengere alkoholpolitikk Senterpartiet: Opptatt av forebygging. Ellers lite nytenkende, bortsett fra at de er opptatt av at også rusavhengige trenger bolig.

Arbeiderpartiet: Ønsker å «favne bredt», dvs. mer av det vi gjør i dag: forebygging, holdningsarbeid, motivasjon til endring, behandling, rehabilitering ogoppfølging/ettervern. Lite nytenkende.

SV: Er stort sett enig med Venstre, men stemmer dessverre imot i Stortinget.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar