20. jan. 2011

Min nominasjonstale

Kjære Trondheim Venstre

Først vil jeg takke nominasjonsnemda for tilliten.
Med tanke på alle de gode kandidatene vi har her i Trondheim er jeg både stolt og ydmyk. Kandidatene som har toppet listen tidligere har gjort en stor innsats for Venstre og for Trondheim som de fortjener skryt for. 

13. jan. 2011

Bør Maria Amelie få bli i Norge?

Forfatteren Maria Amelie (25) som av Ny Tid ble kåret til årets nordmann har blitt pågrepet av politiet. Papirløse Maria Amelie har levd ulovlig i Norge siden 2003. Nå reagerer tusenvis av nordmenn som mener at hun bør få bli.

12. jan. 2011

Trondheim: Europas miljøfyrtårn innen 2015?

Jeg har en visjon om at Trondheim skal bli Norges fremste miljøby, for deretter å stjele tittelen "Europas miljøby" fra regjerende mester, Vâxjø kommune i Sverige.


11. jan. 2011

Krever en oppvask i barnevernet

Barnevernet skal sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. De skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.  Klarer barnevernet å leve opp til denne rollen?

7. jan. 2011

Våpeneksport fra Norge

Er Norge en fredspris- og-solidarisk-givernasjon eller en uansvarlig våpen-profitt-nasjon?

Norske lider av en splittet personlighet.
Vi skryter av egen giverglede til u-land, samtidig som vi med åpne øyne selger våpen til land som bryter menneskerettighetene og vi gjør investeringer i selskaper som utnytte lokalbefolkningen i u-land. Vi ser på oss selv som klimaforkjempere samtidig som vi gjør tilnærmet null for å endre egne klimautslipp. Hva må til for at Jens Stoltenberg og regjeringen skal ta ansvar?

6. jan. 2011

Vi må ta vår andel av flyktningene

Vi i Venstre mener at Norge, som et av verdens rikeste land, burde kunne ta på seg det ansvaret og den flyktningekvoten som FN ber oss om å ta hvert år. Vi må ta et ansvar som medmennesker, ovenfor mennesker som er på flukt fra forfølgelse, diktatur-regimer, tortur, krig og katastofer. Fokuset må være på hvordan disse tas i mot, rutiner, oppfølging og hvilke valg vi tilbyr dem. Integreringens mål kan ikke være at alle skal bli like, men at samfunnet skal være for alle. Det innebærer både rettigheter og plikter, friheter og begrensninger.