6. jan. 2011

Vi må ta vår andel av flyktningene

Vi i Venstre mener at Norge, som et av verdens rikeste land, burde kunne ta på seg det ansvaret og den flyktningekvoten som FN ber oss om å ta hvert år. Vi må ta et ansvar som medmennesker, ovenfor mennesker som er på flukt fra forfølgelse, diktatur-regimer, tortur, krig og katastofer. Fokuset må være på hvordan disse tas i mot, rutiner, oppfølging og hvilke valg vi tilbyr dem. Integreringens mål kan ikke være at alle skal bli like, men at samfunnet skal være for alle. Det innebærer både rettigheter og plikter, friheter og begrensninger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar