12. jan. 2011

Trondheim: Europas miljøfyrtårn innen 2015?

Jeg har en visjon om at Trondheim skal bli Norges fremste miljøby, for deretter å stjele tittelen "Europas miljøby" fra regjerende mester, Vâxjø kommune i Sverige.


Trondheim er allerede langt fremme innen forsking og utvikling på miljøvennlig teknologi. Vi har også kommet et godt stykke innen miljøvennlig avfallshåndtering, kollektivtrafikktilbud og utbygging av sykkel og gangstier, men det er et godt stykke igjen. Vi må satse skikkelig, og vi må få næringsliv og befolkningen med oss!

I stedet for å satse på dårlig samvittighet, økte avgifter og skape irritasjon over treg trafikkflyt, er visjonen at borgerne i Trondheim skal synes at det er gøy å være miljøvennlig!

Dette kan vi få til ved å blant annet legge til rette for sammenhengende (og trygge) sykkel og gangveier, redusere bussprisene ytterligere, redusere den stillestående trafikken inn mot sentrum, gå i dialog med næringslivet om hvordan de kan bidra, få en enda bedre avfallshåndtering, belønne miljøvennlig innsats og øke bevisstheten til folk, slik Vâxjø blant annet gjorde i Sverige.

Vi bør ikke pålegge og bøtelegge, uten å først gjøre det enklere å ta de rette valgene. Da møter vi mye motstand, og får ikke den gode draviljen vi trenger for å nå målet vårt.

Det nytter heller ikke at Venstre og de andre miljøpartiene kjemper denne kampen alene, vi må gå i dialog med våre motstandere for å høre hva de mener kan gjøres. Selv om enkelte ikke ønsker å kjempe mot klimaendringene, er de gjerne like opptatt av å bekjempe luftforurensingen i byen som det vi er. Fine grønne parker, sykkelstier og mindre søppel er også noe som appellerer til de fleste. Vi må alle gå sammen for en renere, grønnere og mer bærekraftig by.

Har du forslag til hvordan Trondheim kan bli en mer miljøvennlig by?

Ta kontakt med meg, så tar jeg det videre!

1 kommentar:

  1. Hei Ina! Støtter deg helt i å satse videre på miljø som en fanesak for deg og partiet i Trondheim også de neste årene fremover. Spørsmålet er om partigruppa er samlet nok og om de politiske forslagene vinner gehør hos de andre partiene (Frp, H og KrF?). Desverre har jeg på følelsen av at nettopp er på miljøpakkens innhold at Venstre må tåle noen smeller for å få kabalen til å gå opp etter valget. Hovedutfordringen for partiledelsen er om de klarer å verne om den politikken som Trondheim allerede har, før de kaster seg ut på nye "eventyr".

    Velgerne må vite at en stemme på Venstre, er en stemme på miljøet - selv med et borgelig alternativ!

    SvarSlett